Text

Datum 2020-10-30
Artikeltyp Aktuellt

Ojämlik psykisk hälsa bland unga i Västmanland

Denna artikel skrevs innan vårt officiella namnbyte den 1 januari 2022 från Mälardalens högskola (MDH) till Mälardalens universitet (MDU).

Linnéa Hasslin och Lydia Ersberg intervjuas i sändningen av Inkludera Mera.

Linnéa Hasslin och Lydia Ersberg intervjuas i sändningen av Inkludera Mera

Den psykiska hälsan bland unga skiljer sig mellan olika västmanländska kommuner. Det berättade Linnéa Hasslin och Lydia Ersberg, utvecklingsledare inom Hälsa och välfärd i Region Västmanland, i det andra avsnittet av Inkludera Mera 2020.

Det timmeslånga programmet fokuserade på ungas psykiska hälsa och faktorer som påverkar den. Två av gästerna var Linnéa Hasslin och Lydia Ersberg som intervjuades om rapporten Liv och hälsa ung 2020.

Förutom att rapporten visar att nivåerna av psykisk hälsa varierar mellan kommunerna finns det även andra tydliga faktorer som påverkar hälsan.

− Det finns exempelvis en tydlig koppling mellan självskattad socioekonomisk status och psykisk hälsa, säger utvecklingsledaren Linnéa Hasslin, som tidigare läst det folkhälsovetenskapliga programmet på MDH.

Andra faktorer som kan påverka den psykiska hälsan är mängden av fysisk aktivitet och vardagsmotion, trivsel i skolan, levnadsvanor och sömn. Det finns också en ojämlikhet mellan könen då det är vanligare med psykisk ohälsa bland tjejer i Västmanland.