Text

Datum 2020-10-01
Artikeltyp Aktuellt

MDH utvecklar digital tvilling för att stärka svensk industri

Denna artikel skrevs innan vårt officiella namnbyte den 1 januari 2022 från Mälardalens högskola (MDH) till Mälardalens universitet (MDU).

En man som använder en padda.

Forskare vid MDH ska utveckla en digital tvilling, en slags virtuell kopia, för industriella kognitiva system. Genom Industri 4.0 och AI vill forskarna, tillsammans med Seco Tools och GKN ePowertrain, ta fram digitala verktyg som ska förbättra produktiviteten och energieffektiviteten inom svensk industri.

− Industriella kognitiva system är system som påminner om en mänsklig hjärna eftersom de kan ta in information, lära sig av sin omgivning och lösa problem, samt interagera med människor eller sin omgivning. Syftet med vårt projekt är att utveckla en digital tvilling som kombinerar sensorinformation, AI, maskininlärning (ML) och big data-analys för att utveckla den nya vågen inom kognitiva system, säger Mobyen Ahmed Uddin, projektledare vid MDH.

Digicogs (DIGital Twins for Industrial COGnitive Systems through Industry 4.0 and Artificial Intelligence) är ett samverkansprojekt mellan MDH, Seco Tools och GKN ePowertrain, som finansieras av Vinnova och innovationsprogrammet Processindustriell IT och automation (PiiA). Projektet pågår i tre år och målet är att ta fram en digital tvilling, som kan användas för att samla in, kombinera och analysera olika typer av information i realtid.

− Till skillnad från befintliga digitala tvillingar kommer vår tvilling att innehålla ett beslutsstödsystem som är människocentrerat och anpassningsbart till kontexten den befinner sig i, säger Mobyen Ahmed Uddin.

 

Gruppbild på forskarna som jobbar med projektet Digicogs vid MDH.

MDH:s forskare i projektet Digicogs. Från vänster: projektledare Mobyen Uddin Ahmed, doktor Shabial Barua, professor Shahina Begum och doktorand Sharmin Sultana Sheuly. Foto: Mir Riyanul Islam.

Nytta för svensk industri

Tanken är att den nya digitala tvillingen ska fungera som stöd för personal inom industrin för att fatta beslut som förbättrar produktiviteten och energieffektiviteten.

− Vår förhoppning är att vi genom att använda befintlig data ska kunna förutsäga avvikelser och på detta sätt undvika dyra kassationskostnader. Digicogs är också ett projekt för att lära oss hur vi kan använda ML som ett verktyg i vår strävan att ständigt utveckla våra produkter och processer, säger Ekrem Güclü, Lean and Industry 4.0 manager, GKN ePowertrain Köping.

− Genom projektet kommer vi att kunna samla in data i realtid som i sin tur kommer att skapa ett nytt sätt för oss att hantera vår processövervakning och kontroll. Detta kommer i framtiden inte bara att förbättra vår kunskap om våra processer utan också ge våra kunder nya lösningar på övervakning och optimering av deras processer, säger Amir Karim, Manager Digital Machining, Seco Tools, R&D Fagersta.

Projektets förväntade resultat och de digitala verktygen kommer att kunna användas av flera företag inom svensk processindustri.

− De digitala verktyg som vi utvecklar inom projektet kommer att stärka svensk industriell kompetens och konkurrenskraft på många sätt. Bland annat för att stötta personal inom processindustrin med att kontrollera tillverknings- och produktionsprocesser, förutspå avvikelser och olyckor, samt att optimera stegen i en process, säger Shahina Begum, professor, ställföreträdande gruppledare för forskargruppen Artificiell intelligens och intelligenta system vid MDH. 

Kontaktinformation

Mer om projektet Digicogs

In this project, cutting-edge solutions will be achieved through data-driven analytics, real-time monitoring and intelligent adaptive prediction based on combination of information i.e, sensor data, domain and context.

Läs mer