Text

Datum 2020-10-16
Artikeltyp Aktuellt

Kronprinsessan på besök på MDH

Denna artikel skrevs innan vårt officiella namnbyte den 1 januari 2022 från Mälardalens högskola (MDH) till Mälardalens universitet (MDU).

Kronprinsessan Victoria och Rektor Paul Pettersson.

Kronprinsessan Victoria tillsammans med Paul Pettersson, rektor.

Nyligen besökte Kronprinsessan Victoria MDH i Västerås för att få djupare kunskap om hur högskolan och studenterna upplever coronapandemin.

Rektor Paul Pettersson hade idag förmånen att hälsa Kronprinsessan Victoria och Minoo Akhtarzand, Västmanlands landshövding, välkomna till MDH. Tillsammans med Kim Jansson, ordförande i Mälardalens Studentkår, Anna Johansson, adjunkt och avdelningschef, och Sofia Norling, säkerhetsstrateg, kunde Paul berätta om hur MDH sedan i januari har arbetat med att hantera det som sedan skulle utveckla sig till en pandemi.

Kronprinsessan visade stort engagemang och nyfikenhet under besöket. Kim berättade att de flesta studenter upplever att dialogen med lärarna fungerar väl, trots att de inte ses rent fysiskt. Sofia berättade att MDH arbetat i stabsläge sedan mars och att vi står väl rustade för att hantera om det skulle uppstå förnyade klusterutbrott. Anna berättade ur lärarperspektivet att omställningen till digitala former har varit utmanande, men också gett nya möjligheter. Exempelvis finns det studenter som upplever att det blivit enklare att ta till sig kunskap när salsföreläsningar ersatts med inspelade föreläsningar som de har möjlighet att se flera gånger.

– Jag är stolt över det arbete vi visat upp idag. Vi har anpassat oss, och fortsätter att anpassa oss till rådande läge samtidigt som vi lär oss längs vägen. Jag tror inte att vi någonsin återgår helt till hur undervisning och forskning såg ut innan coronapandemin, vi hittar nya vägar framåt och det kunde vi berätta för kronprinsessan idag, säger Paul Pettersson, rektor.