Text

Datum 2020-10-06
Artikeltyp Aktuellt

Forskare diskuterar framtidens äldrevård i Sverige

Denna artikel skrevs innan vårt officiella namnbyte den 1 januari 2022 från Mälardalens högskola (MDH) till Mälardalens universitet (MDU).

Forskaren Lena Marmstål

Lena Marmstål Hammar

Lena Marmstål Hammar, docent i vårdvetenskap vid MDH, presenterar den 7 oktober en ny enkätstudie som kartlagt hur sjuksköterskor inom äldrevården upplevt arbetet under pandemin.

Studiens resultat presenteras under ett webbinarium där representanter från bland annat Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) kommer att delta. Syftet med webbinariet är att diskutera lärdomar från Covid-19 och hur äldrevården i Sverige kan utvecklas.

Enkätstudien baseras på svar från cirka 1 000 sjuksköterskor som arbetat inom äldrevården under pandemin, samt drygt 200 medicinskt ansvariga sjuksköterskor.

− Frågorna har fokuserat på hur de upplevt pandemin och deras arbete kring det, samt hur väl rustade de varit och vilka åtgärder man behöver ta, säger Lena Marmstål Hammar.

Webbinariet, som anordnas av Svensk sjuksköterskeförening, är öppet för alla och pågår mellan 13:00 - 15:00, onsdagen den 7 oktober 2020.