Text

Datum 2020-03-18
Artikeltyp Aktuellt

Fler vill studera till specialistsjuksköterska - högt tryck på ny utbildning

Denna artikel skrevs innan vårt officiella namnbyte den 1 januari 2022 från Mälardalens högskola (MDH) till Mälardalens universitet (MDU).

Anna Letterstål

Anna Letterstål, chef på akademin för hälsa, vård och välfärd, säger att det gynnar både patienter och vårdverksamheter att fler vill läsa till specialistsjuksköterska.

Anmälningsperioden till höstens utbildningar för specialistsjuksköterskor stängde den 16 mars. På samtliga MDH:s specialistprogram ökade antalet förstahandssökande – och till de två nya specialistprogrammen var intresset stort.

Hela 185 personer sökte i förstahand till högskolans nya utbildning inom akutsjukvård, som erbjuder 30 utbildningsplatser till hösten 2020.

Behovet av fler specialistsjuksköterskor inom akutsjukvården är stort och programmet har utvecklats i nära samverkan och dialog med vårdverksamheter. Totalt sökte 310 sjuksköterskor utbildningen inom akutsjukvård.

Även till högskolans andra nya utbildning, inom hälso- och sjukvård i hemmet, var söktrycket större än antalet utbildningsplatser. Totalt sökte 107 personer programmet, varav 75 i förstahand.

− Det stora antalet sökande är ett kvitto på att vi startar relevanta utbildningar med stor efterfrågan, säger akademichef Anna Letterstål.

Alla program ökade

På samtliga tre specialistprogram som erbjudits tidigare ökade antalet förstahandssökande. Programmet inom anestesisjukvård ökade med fem förstahandssökande mot den föregående anmälningsperioden, och med 62 sökande totalt. Specialistprogrammen inom intensivvård samt psykiatrisk vård ökade med två förstahandssökande vardera.

− Det är glädjande att fler sjuksköterskor vill specialisera sig. Det gynnar både vårdverksamheter och patienter med tanke på de stora välfärdsutmaningar samhället står inför, säger Anna Letterstål.

Antagningsbeskedet kommer 21 april.

MDH:s sjätte vidareutbildning för sjuksköterskor, barnmorskeprogrammet, har sin ansökningsperiod under hösten.