Text

Datum 2020-07-09
Artikeltyp Aktuellt

Rekordmånga antagna till höstens utbildningar

Denna artikel skrevs innan vårt officiella namnbyte den 1 januari 2022 från Mälardalens högskola (MDH) till Mälardalens universitet (MDU).

Idag publicerades de efterlängtade antagningsbeskeden. Av 34 286 sökande har 15 720 antagits till MDH. Det är en ökning med nästan 26 procent jämfört med föregående år.

– Vi gläds särskilt åt det stora intresset för våra nya program i tillämpad AI och interaktionsdesign i Eskilstuna. De är helt nyskapade och har utvecklats för att svara mot arbetsmarknadens behov av digital spetskompetens, säger Ammie Westbeck, chef för sektionen för antagning och examen vid MDH.

Till utbildningsprogrammen på grundnivå har antalet antagna till hösten ökat med över 500 personer, 3 051 jämfört med 2 484 föregående år. Samtidigt har antalet reserver till utbildningsprogrammen på grundnivå ökat med mer än 1 600 personer jämfört med 2019.

– Vi har utökat antalet platser på populära utbildningar såsom sjuksköterskeprogrammet, fysioterapeutprogrammet, statsvetarprogrammet och beteendevetenskapliga programmet, men många står på reservlistan ändå, säger Ammie Westbeck.

Allra flest behöriga sökande har utbildningarna inom vård och hälsa, där listan toppas av socionomprogrammet följt av sjuksköterskeutbildningarna.

– Utbildningarna inom vård och hälsa är alltid populära, och de har än fler behöriga sökande i år. Det är inte förvånande då vi befinner oss mitt i en pandemi som sätter fokus på samhällets behov av kunskap och kompetens inom vård och omsorg, säger Ammie Westbeck.

När det gäller program på avancerad nivå är antalet antagna 823 jämfört med 739 antagna 2019. Antalet reserver är liksom förra året störst på specialpedagogprogrammet (378 reserver), men reservantalet för specialistsjuksköterskeprogrammen har ökat med 190 procent jämfört med förra året.

– Det är ett stort söktryck på våra platser och antalet reserver har ökat drastiskt. Bland utbildningarna på avancerad nivå är det väldigt glädjande att se det stora intresset för det nya masterprogrammet i hälso- och välfärdsteknik. Det är en ny tvärvetenskaplig satsning på högskolan där vi väver samman vår kunskap om sjukvård och digital utveckling, säger Ammie Westbeck.


Tacka ja senast 24 juli

Antagningsbeskeden publiceras under dagen på www.antagning.se Länk till annan webbplats.. De som har blivit antagna eller fått en reservplats måste tacka ja till sin plats senast den 24 juli för att få behålla den. Antagningsbeskeden efter urval 2 publiceras den 30 juli.

Några utbildningar går det även framöver att göra sena anmälningar till via www.antagning.se Länk till annan webbplats.. Exakt vilka kurser och program det blir är inte klart än, men MDH räknar med att de ska öppnas för sen anmälan igen senast 15 juli.

Preliminärt ser det ut som om det kan finnas platser kvar på följande program:

 • tekniskt basår, Eskilstuna
 • programmet i informativ illustration – informationsdesign
 • kandidatprogrammet i teknisk matematik
 • högskoleingenjörsprogrammet i innovation, produktion och logistik
 • grundlärarprogrammet förskoleklass och grundskola 1–3 arbetsintegrerat, Katrineholm
 • högskoleingenjörsprogrammet i energiteknik


MDH sticker ut jämfört med riksgenomsnittet

Till höstens program och kurser på MDH har antalet sökande ökat med 22,5 procent, vilket kan jämföras med den nationella ökningen till högskolor och universitet på 13 procent.

Antalet antagna på MDH har ökat med nästan 26 procent jämfört med 2019. För hela landet är ökningen strax under 10 procent.

Till följd av det osäkra arbetsmarknadsläget har regeringen beslutat att utöka antalet platser inom högre utbildning. För MDH har det inneburit en ökning på cirka 160 helårs-utbildningsplatser inom samhällskritiska yrken och livslångt lärande. Ökningen gäller också för tekniskt basår, som efter fullföljd utbildning ger garanterad plats på högskolans ingenjörsutbildningar.


Topplistan – de mest populära programmen på MDH*

 • socionomprogrammet, 1 063 reserver
 • sjuksköterskeprogrammet i Västerås, 860 reserver
 • sjuksköterskeprogrammet i Eskilstuna, 723 reserver
 • beteendevetenskapliga programmet, 669 reserver
 • fysioterapeutprogrammet, 631 reserver

*Baserat på antalet behöriga sökande efter antagningsomgång 1.

Topplistan – de mest populära kurserna på MDH*

 • att utveckla organisationer och ledarskap, 1 459 reserver
 • introduktion till arbetslivspsykologi, 417 reserver
 • utvecklingspsykologi, 353 reserver
 • 3D-modellering – grundkurs, 352 reserver
 • kardiologi: hjärtsvikt, 334 reserver

*Baserat på antalet behöriga sökande efter antagningsomgång 1.