Text

Datum 2020-12-03
Artikeltyp Aktuellt

Fler bokningsbara rum för studenter

Denna artikel skrevs innan vårt officiella namnbyte den 1 januari 2022 från Mälardalens högskola (MDH) till Mälardalens universitet (MDU).

En person som skriver på ett vitt papper.

Nu finns fler bokningsbara rum tillgängliga i Västerås och Eskilstuna. MDH har ställt om både undervisning och examinationer till distans och utfört anpassningar på campus för att det ska vara smittskyddssäkert att vistas i lokalerna.

MDH har ställt om både undervisning och examinationer till distans och utfört anpassningar på campus för att det ska vara smittskyddssäkert att vistas i lokalerna. Bland annat har samtliga undervisningslokaler möblerats om för att två meter ska kunna hållas mellan studenter. Det har inneburit betydligt färre platser i lokalerna, även i grupprummen, vilket direkt har påverkat er studenter.

För att möjliggöra och underlätta fortsatta grupparbeten och studier har nu ett antal lärosalar öppnats upp och blivit bokningsbara för studenter på båda campusorterna. Lärosalarna finns med i listan över bokningsbara grupprum i Resursbokning, funktionen för studenter som vill boka grupprum på campus. Länk till annan webbplats.