Text

Datum 2020-04-08
Artikeltyp Aktuellt

Starkare koppling mellan teori och praktik ger tryggare lärare

Denna artikel skrevs innan vårt officiella namnbyte den 1 januari 2022 från Mälardalens högskola (MDH) till Mälardalens universitet (MDU).

Bild på två elever och lärare som tittar på en dator

Från höstterminen 2020 erbjuder MDH två lärarprogram med ännu starkare koppling mellan teori och praktik.

− Vi utökar de praktiska momenten för att ge studenterna ännu bättre förutsättningar att känna sig trygga i sin lärarroll redan på första dagen som behöriga lärare, säger Tor Nilsson tf akademichef på akademin för utbildning, kultur och kommunikation.

De två programmen där studenterna kommer ha ännu mer kontakt med skolverksamheter är grundlärarprogrammet årskurs 4-6 och det nya arbetsintegrerade grundlärarprogrammet, med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3.

Grundlärarprogrammet årskurs 4-6 har omarbetats för studenter som börjar hösten 2020. För att stärka kopplingen mellan teori och praktik införs fältdagar.

− Studenterna har historiskt sett ofta efterfrågat mer praktisk tillämpning av sina kunskaper. Nu kommer studenterna vara ute i en skolverksamhet en hel dag, varje vecka under hela studietiden, säger Tor Nilsson.

Fältstudier ingår i alla MDH:s lärarprogram. Med de nya fältdagarna utökas tiden som studenterna spenderar ute i skolorna. Under fältdagarna kommer studenterna både att genomföra uppgifter inom ramen för de teoretiska kurserna och delta i den ordinarie skolverksamheten.

− Mer tid ute i verksamheterna ger ett bredare och mer omfattande perspektiv på undervisningen och arbetet i skolan. Det kan öka studenternas trygghet i sin lärarroll och ge dem ännu bättre förutsättningar att utbilda och stötta elever redan från sin första dag som behöriga lärare, säger Tor Nilsson.


Studera med lön

På det nya arbetsintegrerade grundlärarprogrammet kommer studenterna anställas och arbeta halvtid i en skola från och med sin tredje termin.

− För studenterna innebär upplägget en unik möjlighet att omvandla de teoretiska kunskaperna i praktiken. Ytterligare en fördel är att de inte behöver ta studielån i lika stor utsträckning, säger Tor Nilsson.

För skolhuvudmännen innebär upplägget att de obehöriga lärare som de anställer utvecklar teoretisk kompetens inom lärarutbildningen, samtidigt som de arbetar. Upplägget ger också en möjlighet för enskilda skolhuvudmän att möjliggöra för redan anställda obehöriga lärare att studera till lärare. På så vis kan andelen behöriga lärare öka hos skolhuvudmännen.

Under de två första terminerna läser studenterna kurser om skolans värdegrund och organisation, barns utveckling och lärande samt om matematik- och språkinlärning.

− På så sätt har studenterna grundläggande kompetens att påbörja sitt arbete som obehörig lärare under det andra studieåret. Från termin tre studerar studenterna teori på halvfart och arbetar samtidigt i en skolverksamhet. Det ger en hållbar studie- och arbetssituation som är fördelaktig för både studenter och skolhuvudmän, säger Tor Nilsson.