Text

Datum 2020-04-01
Artikeltyp Aktuellt

Öka din kunskap om katastrofmedicin

Denna artikel skrevs innan vårt officiella namnbyte den 1 januari 2022 från Mälardalens högskola (MDH) till Mälardalens universitet (MDU).

Som ett led i MDH:s vision att sprida samhällsnyttig kunskap öppnar högskolan upp en digital föreläsning om katastrofmedicinsk beredskap och medicinska begrepp.

− Med anledning av den pågående pandemin florerar det katastrofmedicinska begrepp i media som för många kan uppfattas som abstrakta eller svårgripbara. Som Sveriges största utbildare av sjuksköterskor känns det självklart att dela med oss av vår kunskap, säger Jakob Lederman, som är specialistsjuksköterska inom ambulanssjukvård och undervisar på högskolans specialistutbildningar.

Tillsammans med Anders Widmark, också han lärare samt specialistsjuksköterska inom intensivvård och anestesi, diskuterar han den katastrofmedicinska beredskapen i samhället och reder ut begrepp inom området.

− Pandemin påverkar oss alla och att öka kunskapen är viktigt. Därför kan alla, oavsett koppling till högskolan, ta del av föreläsningen digitalt, säger Jakob Lederman.

Öppen föreläsning om katastrofmedicin

Föreläsningen är öppen för alla