Text

Datum 2020-04-15
Artikeltyp Aktuellt

Här tillverkas skyddsutrustning till vården

Denna artikel skrevs innan vårt officiella namnbyte den 1 januari 2022 från Mälardalens högskola (MDH) till Mälardalens universitet (MDU).

Fre 3D-skrivare och utrustning i en verkstad.

I MDH:s nya lokaler i Eskilstuna pågår just nu tillverkning av skyddsutrustning till vården. Skyddsvisir som redan idag används på äldreboenden i både Eskilstuna och Stockholm.

– Vi vill självklart göra allt vi kan för att hjälpa till, säger Henrik Lekryd, ansvarig för högskolans verkstäder och labbar.

Sedan införandet av Folkhälsomyndighetens restriktioner har antalet personer i de nya lokalerna på Hamngatan 15 glesats ut. Många studenter studerar hemifrån och får undervisning på distans, men i en av de nya verkstäderna är arbetet i full gång med att tillverka delar till skyddsvisir, en bristvara inom vården.

– Nu när det finns ökat behov av skyddsutrustning vill vi självklart se till att göra allt vi kan för att bidra. Vi såg en smart design hos leverantören av vår 3D-utrustning och började därefter på eget initiativ att tillverka enklare visirhållare i plats och kan producera upp till 1500 stycken i veckan. Därefter har studenter och medarbetare hjälpt till att frakta visiren till verksamheter där behovet finns, säger Henrik Lekryd.

Prototyplabbet med 3D-skrivare är en av verkstäderna som finns att tillgå på högskolan och används vanligtvis av studenter som läser civilingenjörsprogrammet i produktion och produktdesign samt högskoleingenjörsprogrammet i innovation och produktdesign, högskoleingenjörsprogrammet i innovation, produktion och logistik, innovationsprogrammet samt rumslig gestaltning – informationsdesign.

– I början visste vi inte om hur stort behovet var, men allt vi har producerat har gått åt och vi har i dagsläget kontakt med flera kommuner som är intresserade. Vi producerar i den takt som materialet efterfrågas. Vi är likt många andra i behov av plast för att kunna tillverka skärmarna till skyddsvisiret, så om någon har tillgång till OH-plast eller lagom tjock plastfilm på rulle eller är i behov av skyddsvisir, får man gärna kontakta mig, säger Henrik Lekryd.

Från högskolans metodrum, där studenter som ska bli sjuksköterskor och fysioterapeuter har praktisk undervisning, har material som för tillfället inte används lånats ut eller skänks bort till vården. Bland annat har åtta intensivvårdssängar lånats ut och diverse engångsmaterial, som förkläden, sterila handskar samt syrgas- och inhalationsmasker skänkts bort.

Kontaktinformation