Text

Datum 2018-07-05
Artikeltyp Aktuellt

HERO ska förbättra kvalitet och effektivitet inom fordonsindustrin

Mikael Sjödin, projektledare för HERO

Mikael Sjödin, projektledare för HERO

I forskningsprojektet HERO - Heterogeneous Systems: software-hardware integration, ska forskare vid MDH göra det lättare att programmera heterogena datorsystem. Något som kommer att förbättra både kvalitet och effektivitet inom fordonsindustrin, hälsoteknik och jordbruk.

– Detta forskningsprojekt ger oss en möjlighet att forska på mjukvara för heterogena datorsystem. Det vill säga datorsystem som gör det möjligt att få datorer mer kraftfulla, men samtidigt energisnåla. Problemet med dessa system är att de är svåra att programmera. Syftet med projektet HERO är att underlätta programmeringen av heterogena system, säger Mikael Sjödin, projektledare för HERO.

Heterogena datorsystem används i intelligenta självkörande system som bland annat finns i autonoma fordon. Dessa system styr funktioner som AI, datorseende och maskininlärning. Funktioner som kommer bli ännu vanligare inom industrin i framtiden.

– Men för att programmera ett sådant system i ett självkörande fordon krävs idag många experter. Genom att underlätta programmeringen kommer fler kunna programmera och utveckla dessa nya, spännande funktioner, säger Mikael Sjödin.

Totalt har projektet beviljats 26 miljoner kronor, där KK-stiftelsen finansierar projektet med 14,4 miljoner kronor. Resterande summa finansieras av Alten Sverige, Arcticus systems, Enea Software, Unibap och Volvo CE.

– I projektet kommer vi att fokusera på heterogena system i autonoma entreprenadmaskiner, men systemet kan användas i datorer inom andra områden, som jordbruk, hälsoteknik och flyg- och rymd. Genom att underlätta programmeringen av dessa system kan produkter som autonoma fordon, samarbetande robotar och satelliter som bevakar jordbruksfält få bättre kvalitet och bli mer effektiva, säger Mikael Sjödin.

Kontaktinformation