Text

Benämning

Begäran om omprövning av betygsbeslut

Beskrivning

Som student har du rätt till begäran om omprövning av betygsbeslut. Begäran ska innehålla en noggrann skriftlig redovisning av skälen.