Text

Benämning

Begäran om byte av examinator

Beskrivning

Som student har du rätt till byte av examinator om du är underkänd två gånger på samma examination.