Text

Benämning

Ansökan om salstentamen på annan ort

Beskrivning

Om det finns särskilda skäl kan du som student få tillåtelse att på eget initiativ skriva tentamen på annan ort. Universitetet kan inte garantera att detta kan ske, skälen och förutsättningarna bedöms i varje enskilt fall.