Text

Design

Att studera design hos oss ger dig de kunskaper du behöver för att bygga en karriär. Vi jobbar för att du ska utvecklas och nå din dröm. Oavsett om du vill du lära dig att designa rum, text eller digitalt så är något av programmen i informationsdesign rätt för dig. Hos oss kan du förvandla ditt intresse till en framtid som till exempel projektledare för designprojekt, grafisk formgivare, kommunikatör eller UX-designer.

Din kreativa karriär börjar här

Vilket program du än väljer får du fördjupa dina kunskaper i toppmoderna studios. Du vässar din förmåga att samarbeta och lösa problem genom riktiga uppdrag mot verkliga uppdragsgivare. Vi har tre spännande program på grundnivå där du lär dig att kommunicera med hjälp av text, bild, rum och interaktionsdesign. Du skapar kontakter i branschen genom studiebesök och workshops. Drömmer du om att studera utomlands finns det möjlighet för dig att göra det, eller bli extra varm i kläderna genom att ha praktik.

Våra program inom design är populära. Det kommer du också att bli när du är klar!

Välkommen till MDU!

För att kunna utforma information som är användbar krävs kunskap om vilka behov och förutsättningar som finns för att upptäcka och ta till sig information i olika situationer. MDU erbjuder tre kandidatprogram inom Informationsdesign med olika fokus, Interaktionsdesign, Rumslig gestaltning samt Visualisering och textdesign.

Tillgång på information är inte detsamma som att den alltid är möjlig att ta till sig. För att informationen ska vara tillgänglig krävs att den är anpassad till människors behov och förutsättningar. Informationsdesign handlar om att skapa information som är begriplig och tillgänglig. Genom att möta specifika behov uppfattas informationen som relevant. Vad som uppfattas som relevant skiljer sig från grupp, individ, situation och tillfälle. Offentliga miljöer, arbetsplatser, produkter och tjänster kommer att i allt större utsträckning präglas av ökad komplexitet. Därför kommer informationsdesign och informationsdesigners att få en allt större betydelse i framtidens samhälle.

Som student lär du dig att använda metoder och verktyg för en djupare förståelse för hur informationsdesign kan stödja interaktion mellan individer, grupper, med den fysiska miljön och i olika typer av medierad kommunikation. Informationsdesign tar ett helhetsperspektiv, där ett objekt eller individer behöver förstås som en del av ett system, antingen på organisatorisk nivå och/eller samhällsnivå.

Program på grundnivå

Program

Interaktionsdesign - informationsdesign

 • Högskolepoäng 180 HP
 • Omfattning 3 år (heltid)
 • Nivå Grundnivå
 • Plats Eskilstuna
Program

Rumslig gestaltning - informationsdesign

 • Högskolepoäng 180 HP
 • Omfattning 3 år (heltid)
 • Nivå Grundnivå
 • Plats Eskilstuna
Program

Visualisering och textdesign - informationsdesign

 • Högskolepoäng 180 HP
 • Omfattning 3 år (heltid)
 • Nivå Grundnivå
 • Plats Eskilstuna

Program på avancerad nivå

Program

Masterprogram i innovation och design

 • Högskolepoäng 120 HP
 • Omfattning 2 år (heltid)
 • Nivå Avancerad nivå
 • Plats Eskilstuna

Anmälan och antagning

Hur och var anmäler jag mig? Har jag rätt förkunskaper? När anmäler jag mig och behöver jag tacka ja?

Behörighet
Så anmäler du dig
Viktiga datum