Text

Programschema

Alla utbildningsprogram har en fastställd utbildningsplan där programmets kurser framgår. Kurserna redovisas läsårsvis. Utbildningsplanen kompletteras årligen med ett programschema där det framgår i vilken läsperiod en programkurs går, i vilken ort den går, om den krockar med en annan kurs (så kallat krockskydd) och så vidare. Programschemat gäller för ett läsår i taget.

För mer information om programmet (programmets mål, innehåll och upplägg, krav för särskild behörighet med mera) hänvisas till programmets utbildningsplan.

Aktuellt programschema för innevarande läsår 23/24

Du kan söka på programkod eller programnamn.

Sök samtliga programscheman

Du kan söka på programkod eller programnamn.

Hitta programschema per läsår

Observera att programscheman inte följer de webbriktlinjer som omfattas av lagstadgade EU-direktivet för svenska myndigheter. Behöver du programschemat i ett annat format, vänligen kontakta programmets studievägledare.