Text

Om Lärum

Högskolepedagogik på MDU

MDU vill arbeta verksamhetsnära med högskolepedagogisk utveckling och bidra till att lärare och studenter utvecklar sina kompetenser samt skapa mötesplatser och främja utveckling av lärmiljöer i samverkan med andra.

Lärum avvecklas

Som ett steg i den fortsatta utvecklingen av universitetets högskolepedagogiska kompetens kommer MDU att förnya sitt arbetssätt och även satsa på forskning. Stödet till lärare och studenter kommer att finnas kvar, men i annan form än tidigare. Syftet är att höja kvaliteten i utbildning och forskning för att öka genomströmningen och vidareutveckla akademiskt lärarskap. Läs mer på internportalen Länk till annan webbplats.

Nu finns nya kontaktvägar (Se gula rutan)!

Kontaktvägar

Pedagogiska samordnare:
För HVV:
Lena Stangvik Urbán Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
EST:
Toon Larsson Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och Bozena Guziana Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
UKK:
Helene Hammenborg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och Åsa Ryegård Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
IDT:
Elisabeth Uhlemann Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och Angelina Sundström Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ämnesföreträdare högskolepedagogik och frågor om högskolepedagogiska kurser: Madelaine Johansson Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tf. vetenskaplig ledare för högskolepedagogik: Iben Christiansen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Samordnare av högskolepedagogiskt arbete vid akademierna: Marina Bergman Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Akademisk litteracitet: Kontaktväg: akademisktskrivande@mdu.se

Verksamhetsspecialist digital examination (Inspera): Liza Stenlund Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Verksamhetsspecialist utbildningsstödjande tjänster (Canvas/Zoom/Play): Birger Eriksson Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Användarstöd och support för utbildningsstödjande tjänster (Canvas/Zoom/Play):