Text

Högskole­pedagogiska kurser

MDU erbjuder ett brett utbud av högskolepedagogiska kurser till våra medarbetare för att bidra till kunskapsutvecklingen inom området.

Den behörighetsgivande utbildningen i högskolepedagogik för lärare ska enligt Sveriges universitets- och högskoleförbund omfatta minst 10 veckors heltidsstudier (15 hp).

Förkunskaperna utgörs av krav på examen från högskoleutbildning eller motsvarande kunskaper. Utbildningens syfte är att underbygga den grundläggande pedagogiska skicklighet som krävs för anställning som lärare vid universitetet, men den är öppen för alla anställda som vill lära sig mer.

Obligatoriska kurser i högskolepedagogik

Studenters lärande i högre utbildning 3 hp,

PEA947

På kursen diskuteras studenters tankar kring lärande och högskolestudier kopplat till forskning. Syftet med kursen är att kursdeltagaren utvecklar sin förståelse för studenters lärande.

Kursen hålls enbart för medarbetare på MDU.

Kursen hålls med fysiska träffar.

​​​​Kursansvarig: Marina Bergman

Kommande kurstillfällen

Plats: Campus Västerås
Språk: Svenska

 • Torsdag den 5 september klockan 09.15–12.00
 • Torsdag den 19 september klockan 09.15–12.00
 • Torsdag den 3 oktober klockan 09.15–12.00
 • Torsdag den 10 oktober klockan 09.15–12.00​​​​​​​
 • Torsdag den 24 oktober klockan 09.15–12.00
Anmälan

Studenters lärande i högre utbildning, självstudiekurs 3 hp, PEA938

Denna självstudiekurs vänder sig till dig som inte har möjlighet att delta i kursen som ges på Campus. På denna kurs läser du på egen hand, i din egen takt. Du kommer att behöva ta kontakt med både studenter och kollegor för att kunna fullfölja kursen.

​​​​Kursansvarig: Marina Bergman

Kommande kurstillfällen

Plats: Online
Språk: Engelska

Kursen startar 9 september och pågår fram till den 12 januari. Du kan börja på kursen fram till den 30 november.

Anmälan

Läraren och undervisningen 3 hp, PEA945

På kursen diskuteras hur lärare på universitetet kan planera, genomföra och utvärdera undervisning och examination kopplat till forskning. Syftet med kursen är att kursdeltagaren utvecklar sin förståelse för högskoleundervisning.

Kursen hålls enbart för medarbetare på MDU.

Kursansvarig: Liza Stenlund

Kommande kurstillfällen

Plats: Västerås
Språk: Engelska

 • Måndag 2 september klockan 09:15–12:00
 • Måndag 9 september klockan 09:15–12:00
 • Måndag 23 september klockan 09:15–12:00
 • Måndag 7 oktober klockan 09:15–12:00
 • Måndag 21 oktober klockan 09:15–12:00
Anmälan

Anmälan stänger när kursen är fulltecknad eller senast en månad innan kursstart.

Högskolan och utbildningsuppdraget 3 hp, PEA941

På kursen diskuteras lagar och förordningar kring till exempel examination, upphovsrätt, diskriminering, inkludering och relationen forskning/undervisning. Syftet med kursen är att kursdeltagaren utvecklar sin förståelse för universitetets utbildningsuppdrag.

Kursen hålls enbart för medarbetare på MDU.

Kursansvarig: Vilhelm Svahn

Kommande kurstillfällen

Språk: Svenska
Plats: Nätbaserade träffar

 • Måndag 4 november klockan 09:15–12:00
 • Måndag 11 november klockan 08:15–12:00
 • Måndag 25 november klockan 09:15–12:00
 • Måndag 9 december klockan 09:15–12:00
 • Måndag 16 december klockan 09:15–12:00​​​
Anmälan

Notera att anmälan stänger när kursen är fulltecknad. Dock alltid senast en månad innan kursstart.

Fördjupningskurser i högskolepedagogik

De tre obligatoriska kurserna på den här sidan ger grundläggande kunskaper i högskolepedagogik motsvarande 9 hp. Det finns också valbara fördjupningskurser för att uppfylla kravet på 15 hp högskolepedagogisk utbildning eller uppdatera de högskolepedagogiska kunskaperna.

Studentkonto

Medarbetare måste ha ett studentkonto när de är kursdeltagare på MDUs högskolepedagogiska kurser.

Ett studentkonto har automatisk koppling till Ladok och har ett inloggnings-ID med tre bokstäver och fem siffror, ex: abc23001, till skillnad från lärarkonto som har tre bokstäver och två siffror, ex: abc01

Skapa ett studentkonto på Studenttorget

Enklaste sättet att skapa ett studentkonto är att gå till Studenttorget. Du behöver ha med dig legitimation och tala om att du ska gå en kurs.

Om du redan har ett studentkonto men glömt ditt lösenord kan du får ett nytt kan Studenttorget även hjälpa dig med det.

Skapa ett studentkonto på studentportalen

Du kan också själv skapa ett studentkonto på studentportalen eller be om ett nytt lösenord om du har glömt det. I båda fall skickas lösenord hem till dig, det tar 5–7 arbetsdagar.

Frågor om att skapa studentkonto

Har du några frågor, kontakta IT.

Planering för högskolepedagogiska kurserna

Med reservation för mindre förändringar. Det kan hända saker som gör att en kurs behöver flyttas eller ställas in med kort varsel.

Tabellen visar språk och plats för planerade kurser

Kurs

Namn

VT24

HT24

VT25
(Preliminärt)

HT25
(ej klart)

VT26
(ej klart)

HT26
(ej klart)

PEA941

Högskolan och utbildningsuppdraget
Higher Education in its Context

Sve - Online

Sve - Online

Eng - Online

  


PEA945

Läraren och undervisningen
Teaching in Higher Education

Sve - Eskilstuna

Eng - Västerås

Sve - Blandat

  


PEA947

Studentens lärande i högre utbildning
Learning in Higher Education

Eng - Eskilstuna

Sve - Västerås

Sve - Eskilstuna

  


PEA938

Student Learning in Higher Education
-A Self-study Course

Eng - Online

Eng - Online

Eng - Online

  


PEA926

Kursdesign
Course Design

Sve - Blandat

Eng - Västerås

Sve - Blandat

  


PEA939

Digitala lärandemiljöer
Digital Learning Environments

Sve - Blandat


Sve - Blandat

  


PEA948

Studenters skrivande och läsande
Students' reading and writing


Sve - Online

PEA933

Tillgänglig undervisning
Accessible teaching

Eng - Blended


Sve - Blandat
PEA927

Lärande i öppna nätverk
Open Networked Learning (ONL)


Eng - Online

-

Higher education didactics for sustainability
(HEDS)

Eng - Online


Eng - Online
PEA946

Pedagogisk portfölj
Teaching Portfolio

Eng/Sve - Eskilstuna

Sve - Västerås

Eng/Sve - Eskilstuna
PEA940

Handledarskap
Supervisorship


Sve - Västerås

PEA937

Handledarskap inom forskarutbildning
Supervision of third-cycle studies

Eng - Västerås

Sve - Eskilstuna

PEA942

Högskolepedagogiskt projekt
Higher Education Project

Kursen ges vid behov och planeras gemensamt av deltagare och lärare.
Läs mer om kursen här. Länk till annan webbplats.


Samtliga kurser har omtentadatum: 2024-08-23, 2024-11-08 och 2025-01-17 (senare datum läggs till kontinuerligt)

Gul/Yellow

Kursen ges på svenska

Blå/Blue

English course language

Online

Synkrona träffar sker på Zoom, inga träffar på campus.

Blandat
Blended

Träffar sker både på Campus och Zoom. Platsen för träffarna anges vid schemaöversikt för respektive kurs på internportalen.

Eskilstuna

Samtliga träffar på plats i Campus Eskilstuna.

Västerås

Samtliga träffar på plats i Campus Västerås.


Kontakt för övergripande frågor om våra högskolepedagogiska kurser