Text

Säkerhet på MDU

Här hittar du som student information om hur du ska agera vid brand, en eventuell olycka eller annan allvarlig händelse.

Pågående dödligt våld

Det är viktigt att vara förberedd och veta vad du ska göra om något allvarligt händer. Om du misstänker dödligt våld på universitetet ska du alltid följa dessa tre steg:

 1. Fly
 2. Sök skydd/göm dig
 3. Larma SOS Alarm 112

Vid kris eller akuta händelser

Vid livshotande händelser, hot, olyckor eller inbrott ska du alltid börja med att ringa SOS Alarm 112.

Ring sedan MDU:s beredskapsorganisation på telefon 073-960 88 22

Instruktioner vid brand

Ha för vana att alltid känna till närmaste utrymningsväg, brandlarmsknapp och brandsläcknings­utrustning från den lokal du befinner dig i.

Utrym alltid när larmet går för din egen säkerhet. Se till att inte hindra räddningstjänsten.

Om du upptäcker en brand

Det är situationen och din förmåga som styr i vilken ordning och omfattning du genomför åtgärderna. Om ni är fler som kan hjälpas åt kan ni göra flera åtgärder samtidigt.

Rädda/varna

 • Rädda de personer som befinner sig i omedelbar fara för att skadas av den rök och värme som branden ger upphov till.
 • Stäng in branden om det är möjligt.
 • Tryck på brandlarmsknappen om larmet inte har gått igång.
 • Se till att utrymning påbörjas.

Larma

 • Ring SOS Alarm 112 även om det automatiska brandlarmet har löst ut. Berätta kort vad som har hänt. Svara på de frågor som larmoperatören ställer.
 • Ring sedan MDU:s beredskapsorganisation på telefon 073-960 88 22 och berätta vart det brinner.
 • Visa räddningstjänsten vägen till branden, om inte någon av universitetets utrymningsledare finns på plats.

Släck

 • Försök släcka branden, om du bedömer att du klarar det. Ta inga onödiga risker!
 • Brandsläckningsutrustning är markerad med skyltar så den är lätt att hitta.

Om larmet går

Universitetets brandskyddskontrollanter och personal från campussektionen har vid utrymningar varselvästar uppmärkta med ordet utrymningsledare.

 • Lämna lokalen som du befinner dig i.
 • Använd närmaste utrymningsväg och gå till en återsamlingsplats.
 • Stanna ute på återsamlingsplatsen eller annan säker plats som utrymningsledaren anvisar.
 • Invänta beslut från räddningsledning eller utrymningsledare om att faran är över, innan du kan gå in igen.

Hjärtstartare

På MDU finns hjärtstartare som kan rädda liv.

Grön skylt ett vitt hjärta med en pil genom. Under texten Hjärtstartare.

Vid varje hjärtstartare finns denna skylt.

Hjärtstartare i Eskilstuna

 • Våning 1 vid Studenttorget
 • Våning 4 mittemot C-husets hiss

Hjärtstartare i Västerås

 • Huvudentrén i U-huset (Länken)
 • U-huset våning 2 mellan sal 013-016 (allmänna korridoren)
 • Huvudentrén i R-huset
 • Lärosätets lokal i Finnslätten (student och medarbetaryta)

Så fungerar hjärtstartaren

En hjärtstartare är mycket enkel att använda och kan användas av alla oavsett tidigare kunskap. Den ger talande instruktioner hur man ska göra och man kan inte avge en stöt om det inte är nödvändigt. Hjärtstartaren vägleder användaren genom talande instruktioner och ikoner. Alla får använda en hjärtstartare och det finns ingen lag som kräver att du ska ha utbildning för att använda den.

När skåpet till hjärtstartaren öppnas ljuder en skarp larmsignal. Den har som funktion att göra omgivningen uppmärksam att hjälp behövs.

Tveka inte att använda hjärtstartaren, du kan rädda liv. Glöm inte att även larma SOS Alarm 112.

Skyddsrum

Närmaste skyddsrum finns markerat på kartorna över Eskilstuna och Västerås.

Anmäl skador, olyckor eller förbättringsförslag

Via systemet Aj, Oj, Halloj kan du anmäla skador, olyckor eller förbättringsförslag om din studiemiljö på MDU.