Text

Onlineverktyg

Till stöd för undervisning och lärande finns flera onlineverktyg. Här finns didaktiska råd och erfarenheter som kan vara till hjälp.

För support på nätverk, datorer och annan hårdvara hänvisar vi till IT-sektionen. IT-sektionen erbjuder också teknisk support för verktygen Länk till annan webbplats. flera dagar i veckan.

Kurs om Canvas för lärare

Canvas är den lärplattform som MDU valt för undervisning och lärande. Högskolepedagogiska utvecklare på MDU utbildar och stöttar lärare i det pedagogiska användandet av Canvas. Våra ledord är: Lärande i fokus, tydlig struktur, skapa sammanhang och variation.

Med hjälp av Grundkurs för lärare kan du snabbt komma igång med att designa din kurs i Canvas och få många bra tips på hur du kan använda lärplattformen för att interagera med dina studenter, skapa ett studentaktivt lärande och mycket mer. Grundkurs i Canvas för lärare. Länk till annan webbplats.
Grundkursen finns också i en Engelsk version Länk till annan webbplats.

Skapa struktur i Canvas

Med hjälp av moduler kan kursinnehållet ges en sekventiell och tydlig struktur som är lätt för kursdeltagaren att följa. Där kan du som lärare visa hur kursens föreläsningar, seminarier och andra läraktiviteter hänger ihop med kursmål och examination.

Visa en tydlig väg genom kursen som gör det enkelt för studenter att hitta det de behöver för sitt lärande.

Vi ger några konkreta tips på hur kurser kan läggas upp i vår presentation av Makeover by Lärum

Länk till sida om projektet Makeover-by-Lärum

Skapa interaktion

Att skapa en känsla av tillhörighet och sammanhang mellan kurskamrater och lärare är viktigt för lärandet. Ett personligt tilltal och interaktiva läraktiviteter kan vara en del i det. Här är några förslag för Canvas:

  • Använd anslag för att på ett tydligt sätt visa din närvaro i kursen.
  • Spela in en kort film (1-2 min) med en fråga studenterna ska besvara i text eller som film.
  • I Canvas finns en gruppfunktion där grupper har en egen arbetsyta och dela filer, skapa sidor, diskutera, mm.

FeedbackFruits

Verktygen från FeedbackFruits kan användas för att skapa diskussion och interaktion i dokument eller video.

Se mer om hur FeedbackFruits fungerar i Canvas. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Verktyget "FeedbackFruits" finns i Canvas textredigerare.

Mentimeter är ett annat bra sätt att skapa interaktion. Läs mer Länk till annan webbplats.

Zoom

Zoom är ett mötesverktyg för undervisning och lärande. Några bra länkar att känna till:

Viktigt med tydlighet

När vi frågat studenter vad de önskar kring Zoom svarar många att de vill ha mer interaktion med sina lärare och studiekamrater. De vill veta vad som gäller kring kamera, hur de ställer frågor och hur de ska vara förberedda till det specifika passet.

Uppmuntra gärna dina studenter att skapa egna studiegrupper som kan mötas och arbeta tillsammans i Zoom. Studenter har samma funktioner som lärare i Zoom om de är inloggade på rätt sätt.

Film och MDU-Play

MDU tillhandahåller en filmstudio i Västerås och en i Eskilstuna för inspelning av film för undervisning:

Tips till dig som ska spela in film:

  • Skriv ett tydligt manus på vad som ska sägas.
  • Prata inte för fort eller för otydligt
  • Lägg inget viktigt (t ex namnskyltar) på de nedersta 25 % av bilden. Det är där undertexten hamnar om filmen textas.
  • Stå med ljus framifrån och mikrofonen nära dig.

Kombination av undervisning i sal och online t.ex hybrid

Det finns många olika begrepp som rör undervisningsupplägg i sal och online.

Vi har tolkat och sammanfattat några av de vanligaste men det finns också fler varianter. De olika varianterna är olika komplexa att planera och genomföra utifrån att alla deltagare ska ha samma förutsättningar att tillgodogöra sig undervisningen. Flexibla lösningar kan också innebära en större arbetsbörda för läraren.

En öppenhet för flexibla lösningar är bra att ha men den pedagogiska planeringen ska vara utgångspunkten för det som erbjuds. Det är viktigt att ge studenter förutsättningar att vara aktiva och interagera i undervisningen.

Listan nedan är tänkt som en hjälp för att orientera sig bland några av de olika varianter som kan uppstå. Kontakta gärna oss för att diskutera vidare.

⬇️ Lista på varianter för sal och online Pdf, 199.5 kB, öppnas i nytt fönster.