Text

Kombinera studier med elitidrott

Du, som elitidrottare, har under din studietid på MDU möjlighet att få extra stöd och anpassningar för att kunna studera och idrotta samtidigt. Det gör att du kan satsa på dubbla karriärer och ha en akademisk utbildning att luta dig mot efter din idrottskarriär.

 

Vi samarbetar med Riksidrottsförbundet för att göra det enklare för idrottare på elitnivå att studera på universitet och är ett så kallat elitidrottsvänligt lärosäte. Det innebär att vi exempelvis ger möjlighet till olika sorters anpassaningar av din studiegång och/eller neddragen studietakt.

Vem räknas som elitidrottare på MDU?

Din idrott måste ingå i någon av Riksidrottsförbundets specialidrottsförbund eller motsvarande förbund i annat land. Utöver det måste du, som student, kunna visa upp ett intyg där ditt specialidrottsförbund intygar att du uppfyller minst ett av nedanstående kriterier (1-5) som Riksidrottsförbundet tagit fram nedan.

  1. Uttagen i svenskt junior- eller seniorlandslag
  2. Tävlar på hög internationell nivå inom individuell idrott
  3. Spelar lagbollidrott i högsta divisionen på nationell eller internationell seniornivå
  4. Är identifierad av eller deltar i landslagets utvecklingsverksamhet
  5. Bedöms på sikt kunna ta en plats i seniorlandslag eller tävla på hög internationell nivå

 

Så här gör du


Kontakta Dubbla Karriär-vägledare

Kontakta MDU:s vägledare för Dubbla Karriärer när du har blivit antagen till ett program eller kurs och boka ett möte. Om möjligt, gör det redan i samband med att du gör din ansökan på antagning.se.

Om du redan är student på MDU kan du tidigast ansöka om anpassade studier från 1 augusti 2024.

Kontaktuppgifter till Dubbla Karriär-vägledare hittar du längst ner på sidan.

Ta med intyg till mötet

Ta med dig ditt studentintyg om att du uppfyller kriterierna för elitidrottare så vi kan skriva avtal på plats. Annars krävs det att vi ordnar det vid ett separat tillfälle när du har fått intyget.

Studentintyg RIU/EVL, Riksidrottsförbundet Länk till annan webbplats.

Vi går igenom förväntningar

Under mötet med Dubbla Karriär-vägledaren går ni tillsammans igenom vad som kan förväntas på de studieanpassningar som kan göras och vilket ansvar du som student har och vilka som MDU har. Olika högskoleutbildningar har olika förutsättningar till anpassningar.

Efter möte och avtalskrivning får du kontakt med kursansvarig och studievägledare

Efter mötet och då avtalsskrivningen är klar hjälper DK-vägledaren dig att få kontakt med ditt programs kursansvariga och studievägledare. Det är studievägledaren på respektive utbildning som är din kontaktperson och den person som du planerar studiegången med.

Studievägledare för program och kurser

 

 

Kontaktuppgifter