Text

Studera vid MDU

Här pluggar runt 17 000 studenter inom områdena design, företagsekonomi, hälsa och vård, matematik, musik och opera, samhälls- och beteendevetenskap, språk och kommunikation, teknik, undervisning och lärande.

Vi finns på båda sidor av Mälaren, med Eskilstuna och Västerås som huvudorter.

Bostadsgaranti

Om du flyttar från annan ort för att läsa ett program på MDU garanterar Eskilstuna kommun och Västerås stad att du får tillgång till boende. Du får dessutom hjälp att snabbt hitta det.

Hitta din bostad

Moderna campus

MDU:s två huvudcampus ligger mitt i Eskilstuna och Västerås, med gångavstånd till tågstation, restauranger och butiker. Där finns föreläsningssalar, grupprum, datasalar, verkstäder, labbsalar, metodrum, studios och andra kreativa miljöer för modern undervisning.

Ett universitet - flera orter

Utlandsstudier

På de flesta av universitetets program finns möjlighet att läsa en termin utomlands. MDU har cirka 130 avtal med 40 partneruniversitet över hela världen och flera stipendier för utlandsstudier.

Studera utomlands

Aktivt studentliv

På båda campusorterna finns studentkåren, och en mängd olika studentföreningar som ger dig möjlighet till ett rikt studentliv. Introduktionsveckorna är populära och ett bra tillfälle att lära känna nya vänner. Vänner som du i många fall behåller för livet.

Studentliv vid MDU

Samverkan – för din skull

Vår samverkan ger dig som student möjlighet till skarpa projektarbeten, praktikplatser, traineetjänster och nätverksskapande under studietiden – helt enkelt unika erbjudanden för dig som pluggar på MDU. Kanske är det en av anledningarna till att 9 av 10 examinerade studenter på våra program har jobb inom sitt område efter ett till ett och halvt år.

Samverkan

Världsledande forskning

Något annat som genomsyrar MDU:s utbildningar är att de vilar på stark vetenskaplig grund. I vissa fall är den forskning som universitetet bedriver till och med världsledande. Det gör att lärarna, som i många fall också är forskare, har tillgång till den senaste kunskapen.

Forskning

Branschråd - länken mellan utbildning och arbetsliv

Inom alla program på MDU finns så kallade branschråd som består av studenter, lärare och representanter från näringsliv och offentlig verksamhet. Syftet med branschråden är att utveckla utbildningarna och att fungera som en länk mellan universitet och arbetsliv. Branchråden träffas vanligtvis ett par gånger per år.

Medlemmarna i branschråden får möjlighet att bidra med synpunkter på hur programmen kan förbättras och hur studenterna får relevant kunskap som efterfrågas på arbetsmarknaden. I samband med råden kan deltagarna även diskutera idéer på nytt programinnehåll och komma med förslag på nya samarbetsprojekt mellan universitetet och branschen.

format_quote

”På MDU får jag testa mina teoretiska kunskaper i praktiken”

Esma Hasani

Esma flyttade 50 mil för att plugga till lärare

Läs mer

Studievägledning

Våra studievägledare kan vägleda dig i frågor om vilka studier och yrken som passar dig bäst.

Läs mer

Så säger studenterna

Frågorna inför universitetsstudier kan vara många. Här ger våra studenter sin syn på hur det är att studera.

Läs mer

Chatta med studenter

Här kan du chatta med studenter som pluggar på MDU.

Läs mer