Text

Boka undervisning med universitetsbiblioteket

Här kan du som är lärare boka universitetsbibliotekets intregrerade undervisning för dina studenter. Vår undervisning för studenter fungerar bäst när de behöver använda informationssökning, referenshantering eller källkritik för att lösa en kursuppgift.

Om vi ska kunna tillgodose önskemål om datum och tid är det viktigt att du bokar i god tid. Du som lärare är välkommen att delta i undervisningen.

Efter att du skickat din bokning till oss kommer en bibliotekarie inom kort att kontakta dig via mejl för bekräftelse samt detaljer kring salsbokning, tillgång till Canvas etc.Din bokning kommer att bekräftas via e-post
Din roll (du som bokar) * (obligatorisk)
Din roll (du som bokar)

Är tillfället obligatoriskt? * (obligatorisk)
Är tillfället obligatoriskt?


Dvs. om det är en del av en examination och det krävs att vi tar närvaro?

Språk * (obligatorisk)
Språk


Plats * (obligatorisk)
Plats

Vänligen ange flera alternativ. Vi försöker tillgodose dina önskemål i möjligaste mån. Ju tidigare du bokar, desto större chans att du får önskad tid.
Jag vill boka paketet
Jag vill boka paketet

Beskriv kort vilket innehåll som önskas och vad studenter förväntas lära sig under tillfället. Koppla gärna till kursens lärandemål och examinationsmoment.

Beskriv kort eventuell uppgift, t.ex. PM, uppsats eller presentation, som vi kan koppla vår undervisning till.

Vilken termin på programmet är detta? Vet du om studenterna träffat biblioteket tidigare i sin utbildning?