Text

"Vi behöver massvis med utbildning inom cybersäkerhet"

Det finns ett skriande behov av mer kunskap och kompetens inom cybersäkerhet, både i organisationer och bland de som har ansvar. Vi behöver inte bara mer utbildning inom cybersäkerhet, vi behöver massvis med det, det säger Anne-Marie Eklund Löwinder som är en av Sveriges ledande experter på informations- och IT-säkerhet.

Som första svensk valdes Anne-Marie in i Internet Hall of Fame 2013 och i nästan 20 år var hon säkerhetschef på Internetstiftelsen i Sverige. Nu driver hon eget företag och föreläser om hot och risker på nätet, och hur man kan skydda sig, som organisation och som privatperson.

Vi lever i en tid där digitaliseringen accelererar i en otrolig hastighet. Kan du dela med dig av dina tankar kring detta?

Digitaliseringen går verkligen i en rasande takt och breder ut sig över nya områden konstant. Vi kan inte längre begränsa diskussionen till bara informationsteknik, det är dags att även inkludera operationell säkerhet, eller OT, som det ofta refereras till.

Du nämner OT, vad syftar du specifikt på?

Med OT menar jag de system som måste vara igång kontinuerligt, som fabriker och sensorer, samt infrastruktur som vattenverk och energiproduktion. Att hantera dessa kräver en specifik typ av arbete och ett visst synsätt för att säkerställa att allting fungerar oavbrutet.

Hur samspelar detta med cybersäkerhet?

Digitaliseringens snabba framfart innebär också att området för cybersäkerhet utvidgas. Trots att cybersäkerheten förbättras, sker det i en långsammare takt. Det ökande gapet mellan digitaliseringens hastighet och cybersäkerhetsförbättringar pekar på ett växande behov av kompetens inom detta fält.

Kan du utveckla det där med kompetensbehovet?

Det finns ett skriande behov av mer kunskap och kompetens inom cybersäkerhet, både i organisationer och bland de som har ansvar. Det är tydligt att utbildning spelar en avgörande roll här. Vi behöver inte bara mer utbildning inom cybersäkerhet, vi behöver massvis med det.

Vilka möjligheter finns det för dem som väljer att specialisera sig inom cybersäkerhet?

Möjligheterna är praktiskt taget oändliga. Cybersäkerhetsfältet är extremt varierande och stimulerande, och man behöver inte låsa sig vid en specifik karriärväg. Dessutom finns det utrymme för att byta specialisering inom området.

Vilket råd skulle du ge till någon som funderar på att studera cybersäkerhet?

Den som väljer cybersäkerhet och klarar av utbildningen har alla möjligheter framför sig. Det finns ett brett utbud av jobb inom området, och alla är intressanta och utmanande på sitt sätt. Det är en spännande tid att vara en del av detta växande fält.

Program

Masterprogram i cybersäkerhet

  • Högskolepoäng 120 HP
  • Omfattning 2 år (heltid)
  • Nivå Avancerad nivå
  • Plats Eskilstuna