Text

”Utbildningen är Sverigeunik vilket gjorde den extra intressant”

Mitt namn är Astrid Lavén och läser just nu fjärde året på civilingenjörsprogrammet i tillförlitliga Flyg- och Rymdsystem på MDU (nuvarande civilingenjörsprogrammet i tillförlitliga system). Jag flyttade till Västerås för studierna, för över fem år sedan. Jag läste först ett Tekniskt Basår för att få den behörighet jag behövde till utbildningen.

Astrid Lavén studerar fjärde året på Civilingenjörsprogrammet i tillförlitliga Flyg- och Rymdsystem på MDU.

Vad fick dig att välja det här programmet?
Jag började att studera lite senare än vad många gör, för att jag inte var helt säker på vad jag ville läsa. Jag var intresserad av teknik, men det fanns många olika inriktningar. När jag ramlade över den här utbildningen, matchade beskrivningen precis det jag sökte. Utbildningen är Sverigeunik vilket gjorde den extra intressant, eftersom det är väldigt få som tar examen i just tillförlitliga system i Sverige varje år.

Vad är det bästa med utbildningen?
Enligt mig är bredden det bästa med utbildningen. Det finns många områden där det behövs tillförlitliga system. Inte bara inom flyg- och rymdsystem, även om dessa områden är väldigt intressanta, utan också inom energi- och medicinteknik samt övriga fordon och farkoster.
Många av de kurser vi läser använder sig av projekt, för att lära ut och examinera. Att jobba med projekt är roligt. Man får vara med från början till slut av ett arbete, vilket också ger en röd tråd genom hela kursen. Dessutom får man kunskap inom det specifika området och hur man arbetar i projekt och grupp.

Hur märks det under utbildningen att MDU har ett nära samarbete med olika företag?
Jag skulle säga att det först och främst märks genom de projekt och examensarbeten som kommer ske under utbildningens femte år. Vi har dessutom haft flertalet gästföreläsare från olika företag som är experter inom sitt område. Det är roligt att få lyssna på dem, och det ger en god inblick i industrin.

Vad skulle du vilja säga till någon som funderar att söka till det här programmet?
Det är en väldigt rolig och givande utbildning. Vissa kurser är teoretiska, medan andra är mer praktiska. Jag tror att man efter examen har möjlighet att nischa in sig på det område man finner intressant ute på arbetsplatsen. Vi som nu studerar fjärde året kommer troligen inte att ha samma arbetsuppgifter efter examen, även om det är inom området tillförlitliga system.
Efter den femåriga utbildningen är du en av få personer i Sverige med civilingenjörsexamen i tillförlitliga system (Master of Science in Engineering, Dependable Systems).

Rekommenderar du andra att söka till MDU?
Ja, MDU är Sveriges nyaste universitet med ett helt nytt campus i Eskilstuna och ett campus i Västerås. Tack vare att MDU blev universitet känns det på något sätt bättre och lite roligare med en examen från ett universitet än en högskola.

Finns det något mer som du vill berätta eller tillägga?
Utbildningen är femårig, och de första åren är ganska grundläggande. Under de senare åren finns det möjlighet att tillämpa sina kunskaper från tidigare kurser, det är då det börjar bli riktigt roligt.
Västerås är en trevlig, lagom stor stad, precis vid vattnet. Allt man behöver finns här och det är enkelt att ta sig runt med cykel eller kollektivtrafik. Dessutom erbjuds det bostadsgaranti till studenter som flyttar till Västerås, vilket garanterar ett boende när du börjar studera.

Program

Civilingenjörsprogrammet i Tillförlitliga system

  • Högskolepoäng 300 HP
  • Omfattning 5 år (heltid)
  • Nivå Grundnivå
  • Plats Västerås