Text

Specialisering gör Karin tryggare i sin roll som sjuksköterska

Med en åldrande befolkning och fler som kommer vara i behov av hemsjukvård så känns det skönt att vi kommer vara både väl förberedda och behövda på arbetsmarknaden, säger Karin Riström som studerar specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot primärvård på MDU.

Ange bra alt-text.

Karin Riström studerar specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot primärvård på MDU.

Efter flera år som sjuksköterska i Oxelösunds kommun, främst inom SÄBO (Särskilt boende för äldre), kände Karin att det var dags att utvecklas.

Jag ville fördjupa mig inom det jag arbetar med. Den här utbildningen kändes rätt för det. Att den dessutom går på distans gör det lätt att kombinera arbete, familjeliv och studier, berättar Karin.

Hur tycker du att det gått att läsa på distans?

Jag tycker att föreläsningar och litteratur har varit bra och relevant. Det har varit väldigt lätt att kommunicera med både lärare och kurskamrater fast vi bara studerat på distans.

När Karin är klar med sin utbildning kommer hon att arbeta som omvårdnadsansvarig sjuksköterska i Oxelösunds kommun. Studierna har fått henne att känna sig tryggare i sin roll som sjuksköterska.

Jag känner mig absolut mycket tryggare i min roll nu. Jag har fått mycket ny kunskap, vilket gör att jag ser på vissa saker på ett annan sätt. Det finns också saker jag och kollegor i kommunen funderat och diskuterat över under åren. Flera av dessa har vi fördjupat oss i under utbildningen och de teser vi har haft har styrkts. Och med en åldrande befolkning och fler som kommer vara i behov av hemsjukvård så känns det skönt att vi kommer vara både behövda och ha nytta av våra kunskaper.

Är du intresserad av att söka utbildningen har Karin ett medskick:

Sök, du kommer inte att ångra dig!

Program

Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot primärvård

hälso- och sjukvård i hemmet

  • Högskolepoäng 60 HP
  • Omfattning 2 år (deltid 50%)
  • Nivå Avancerad nivå
  • Plats Ortsoberoende