Text

”Som energiingenjör är du i allra högsta grad med och påverkar samhälls­utvecklingen”

Sofia Osbeck studerade högskoleingenjörs­programmet i energiteknik med inriktning elektroteknik vid MDU. För henne var utbildningen till energiingenjör ett självklart val.
− Att kunna bidra till samhället i en spännande bransch, där utbildningen leder till jobb var viktiga aspekter för mig, säger Sofia Osbeck.

Sofia Osbeck, tidigare student vid högskoleingenjörsprogrammet i energiteknik

Vad är energiteknik och vad gör en energiingenjör?

− Energiteknik innefattar all teknik inom omvandling, lagring, förflyttning och förbrukning av energi. Som energiingenjör är du med och underhåller och effektiviserar världens energiteknik så att lösningarna är tekniskt möjliga, säkra och miljöanpassade.

Vad var det som lockade dig till att läsa programmet och din inriktning?

− När jag valde utbildning hade jag tre kriterier: att utbildningen leder till jobb, att bidra i samhället och att den verkade spännande. Som energiingenjör är du i allra största grad med och påverkar samhällsutvecklingen i form av förändringen ifrån fossil energi till hållbar och förnybar energi. Energiteknik är en bransch som inte är på väg att försvinna utan är en bransch som allt fler kommer behövas inom.

− Det som är unikt för den här utbildningen och som gjorde att jag valde den var att flera företag är med och påverkar innehållet, vilket för mig visade på ett engagemang och behov av utbildningen i arbetslivet. Vi hade flera lärare som jobbade på bland annat Hitachi Energy, Alstom och Mälarenergi.

Varför är det ett viktigt område att utbilda sig inom?

− Det är mycket som händer inom energiteknikområdet. Samhället går ifrån fossila bränslen till förnybara, och tekniken behöver följa med i förändringen. Branschen efterfrågar fler som utbildar sig och jobbar inom området, då många företag har en ökad arbetsbelastning och stora pensionsavgångar.

På vilket sätt bidrar ni till samhällsutvecklingen med er kompetens?

− Vi är i allra högsta grad med och påverkar samhällsutvecklingen i form av förändringen ifrån fossil energi till hållbar och förnybar energi. I samband med att digitaliseringssamhället utvecklas och mycket av det befintliga nätet som byggdes upp under slutet av 1900-talet behöver byggas om och utvecklas, så behövs vår kompetens för att få klara av samhällets krav på tillgänglighet.

Vad har du arbetat med sedan du slutade studera?

− Under min studietid fick jag sommarjobb vid Mälarenergi. När jag avslutat mina studier fick jag fortsätta som drifttekniker vid kraftvärmeverket på Mälarenergi. Idag jobbar jag som projektör på Mälarenergi Elnät. En projektör på elnät jobbar i projekt för att genomföra förändringar i elnätet, så som nyanslutningar. Projektörens uppdrag är att undersöka tekniska och praktiska lösningar och ta fram underlag inför genomförandefasen.

− Vid Mälarenergi har jag fått möjlighet att testa olika roller och är i allra högsta grad med och påverkar samhällsutvecklingen i en hållbar riktning. Västerås växer, energibehovet ökar och många stora företag vill etablera sig här och då är Mälarenergi Elnät med och möjliggör detta. För den som vill och har denna utbildning finns det även många utvecklingsmöjligheter inom företaget.

Tips till nuvarande studenter eller till de som funderar på att läsa samma program?

− Även om det är bra att programmet är brett så kan det vara bra att få spetskompetens inom vissa delar. Jag rekommenderar därför att söka på vilka jobb som finns inom branschen och se vad de har för kriterier. Det kanske är något som går att inrikta sig inom eller lägga till i utbildningen. Jag vill även tipsa om att vara tidigt ute och prata med företag för att få en kontakt. Det kommer hjälpa till när du söker exjobb, sommarjobb och fast tjänst.

Program

Högskoleingenjörsprogrammet i energiteknik

Elektroteknik (GHV01)

  • Högskolepoäng 180 HP
  • Omfattning 3 år (heltid)
  • Nivå Grundnivå
  • Plats Västerås