Text

"Kurserna i miljöteknik var precis vad jag letade efter!"

Greta Schweitzer hade redan påbörjat ett program vid ett annat universitet, när hon stötte på kursinnehållet för masterprogrammet i miljöteknik. Det var en ”perfect match” utifrån hennes önskemål, som gjorde att hon började plugga på MDU i stället.

Studenten Greta Schweitzer som pluggar masterprogrammet i miljöteknik

– Det bästa hittills är upplevelsen av att jag verkligen kan använda mina inlärda färdigheter från utbildningen inom många olika områden, säger Greta och fortsätter:

– Jag gillade verkligen att vi provade olika metoder - appar och programvara - för att kvantifiera miljöpåverkan. Till exempel luftföroreningar eller övergödning och arbeta med verkliga data. Allt blev mycket roligare!

Rekommenderar du andra att söka till programmet?

– Programmet inkluderar många intressanta kurser, till exempel vattenhantering, realtidsanalys, GIS (geografiska informationssystem) och fjärranalys. Det ger också en viss flexibilitet då vissa kurser är valbara. Jag skulle rekommendera detta program till alla som vill lära sig mer om flera ämnen inom miljöteknik. En viktig aspekt är att detta är ett distansprogram, vilket gör att det individuella arbetet kan göras utifrån ens egna schema.

Vad är din dröm för framtiden?

Jag hoppas kunna arbeta med GIS, fjärranalys eller LCA (livscykelanalys) som är en metod för att beräkna miljöpåverkan under en produkts hela livscykel. Just eftersom det är lite mer praktiskt än vissa andra områden.

Program

Masterprogram i miljöteknik för hållbar utveckling

  • Högskolepoäng 120 HP
  • Omfattning 2 år (heltid)
  • Nivå Avancerad nivå
  • Plats Ortsoberoende/Skellefteå