Text

"Jag har fått djupare kunskaper om sjuksköterskans profession och kärnkompetens"

Angelica Chibout har alltid tyckt om att arbeta inom hemsjukvård. När hon såg en artikel om en ny specialistutbildning med inriktning primärvård med fördjupad inriktning mot hälso- och sjukvård i hemmet kände hon att det var rätt utbildning att söka.

Ange bra alt-text.

Angelica Chibout studerar specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot primärvård på MDU.

Jag har alltid tyckt om att arbeta i hemsjukvården och ville ha en bred specialistutbildning och det tycker jag man får när man specialiserar sig inom hemsjukvård, säger Angelica Chibout som studerar specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot primärvård på MDU.

Och hon har inte ångrat sig:

Verkligen inte. Jag har lärt mig otroligt mycket från alla lärare och studenter. Lärarna är engagerade och har en hög kompetens. Tillsammans med övriga studenter har vi haft många givande seminarier. Förutom mycket ny kunskap har jag även fått en personlig utveckling.

Angelica arbetar idag som biträdande medicinskt ansvarig sjuksköterska Upplands-Bro kommun. Utbildningen har förutom kunskaper kring den sköra och multisjuka äldre personen och alla övriga patienterna man möter genom yrket gett ett helhetsperspektiv.

”Jag har fått djupare kunskaper kring sjuksköterskans profession och kärnkompetenser. Vi har också fått lära oss mycket om de utmaningar vården och hemsjukvården står inför i framtiden. Men även att man får en större bredd för att kunna ta till sig ny kunskap och anpassa sig efter hur sjukvården kommer se ut i framtiden.

Program

Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot primärvård

hälso- och sjukvård i hemmet

  • Högskolepoäng 60 HP
  • Omfattning 2 år (deltid 50%)
  • Nivå Avancerad nivå
  • Plats Ortsoberoende