Text

”Hade inte kunnat göra det jag gör idag utan min utbildning”

Porträtt Sanna Ek.

Sanna Ek, tidigare student.

Sanna Ek tog examen från programmet textdesign år 2019. En utbildning som hon har haft mycket nytta av i sin tjänst som content manager på kommunikationsbyrån Columbird.

– Det är både kontakter och kunskap som jag har med mig i bagaget från MDU. Redan under utbildningen jobbade vi mycket ute i verkligheten, med skarpa projekt gentemot uppdragsgivare, precis som jag jobbar idag, säger Sanna Ek, tidigare student på programmet textdesign.

Det var genom ett tips från en lärare på programmet som hon började frilansa för kommunikationsbyrån Columbird redan under studietiden. Efter examen blev hon erbjuden en heltidstjänst på samma byrå och arbetar idag med redaktörskap, copy, foto. Byrån får in uppdrag från olika uppdragsgivare och Sanna Ek jobbar både strategiskt och operativt med material till webbsidor, sociala medier och trycksaker.

– Jag hade inte kunnat göra det jag gör idag utan min utbildning från MDU i ryggen. Mitt jobb handlar mycket om att skapa begripligt och målgruppsanpassat innehåll i olika kanaler där användaren alltid står i fokus. Under studietiden jobbade vi mycket med målgruppsanpassat innehåll och lärde oss metoder och verktyg för att kunna ta reda på vem jag skriver för och vilket budskap som når ut, säger Sanna Ek.

Viktigt med samarbete

På programmet textdesign genomförs vissa kurser och projekt tillsammans med designstudenter på programmen informativ illustration, interaktionsdesign och rumslig gestaltning. Något som Sanna Ek uppskattade med utbildningen.

– Då var vi ofta indelade i grupper där alla hade olika kompetenser som behövdes för att kunna slutföra ett projekt. I min tjänst bollar jag idéer och samarbetar med kollegor som är grafiker och programmerare för att kunna ta fram den bästa lösningen för våra uppdragsgivare, säger Sanna Ek.

”Våga testa och producera”

Två tips som Sanna Ek vill skicka med till blivande studenter är att gå på träffar med tidigare studenter, så kallade alumnträffar och att våga.

– Om du får ett erbjudande om ett uppdrag trots att du inte har någon examen – så tveka inte, utan våga testa och producera. Då lär du dig också att hitta din nisch inom området, säger Sanna Ek.

Textdesign

Textdesign är en utbildning för dig som redan har goda kunskaper i det svenska språket och vill arbeta med texter, till exempel som kommunikatör, skribent, webbredaktör, teknikkommunikatör eller formgivare. Här får du skriva och formge texter och informationsmaterial för olika medier och målgrupper.

Läs mer