Text

Programmet är stängt för anmälan.

Textdesign - informationsdesign

dekorbild

Från och med hösten 2023 ger vi ett nytt program

Vi har länge försett världen med högsta kompetens inom text och grafisk form. Nu är det dags för en uppdatering för att matcha framtidens behov ännu bättre. Därför tar vi inte längre emot anmälningar till programmet textdesign. I stället är du välkommen att anmäla dig till vårt nya program visualisering och textdesign som startade hösten 2023.

Textdesign är en utbildning för dig som redan har goda kunskaper i det svenska språket och vill utveckla dig ytterligare inom text och grafisk form. Du siktar kanske på att framtida yrke som kommunikatör, skribent, webbredaktör, teknikkommunikatör eller formgivare. Under den här utbildningen får du skriva, formge och utprova informationsmaterial för olika medier och målgrupper. Utbildningen är designklassad och undervisningen bedrivs i nybyggda, toppmoderna lokaler.

Programmet är stängt för anmälan.

Utbildningen

Textdesign är ett treårigt program inriktat på informativt skrivande, med fokus på text och form. Här lär du dig att hantera verktyg och tekniker för att samla, skriva, förenkla, anpassa, förpacka och presentera information.

Du arbetar praktiskt med målgruppsanpassning av språk och form, teknikinformation, tillgänglighet i olika medier, ljudproduktion, artiklar och intervjuer. På utbildningen arbetar du i projektform och ofta i samarbete med externa uppdragsgivare, som kommuner, företag och landsting.

Informationsdesign är huvudämnet och du utvecklar kompetens inom olika design- och forskningsmetoder samt om samspelet mellan text, bild, grafisk form och ljud. Du läser bland annat retorik, berättarteknik, typografi, kommunikationsteorier och teorier om interaktion, kognition och perception.

Studio

Under dina studier har du tillgång till en textdesignstudio med ljudutrustning samt moderna datorer och programvaror, främst inom Adobe Creative suite, dvs. exempelvis Adobe Audition, InDesign, Photoshop, Premiere, XD och Illustrator).

I åk 3 får du dessutom möjlighet att testa dina färdigheter under en tio veckor lång praktik på ett företag i branschen.

En del kurser och projekt genomförs tillsammans med designstudenter på programmen informativ illustration, interaktionsdesign och rumslig gestaltning.

Utbildningen leder till en filosofie kandidatexamen i informationsdesign med inriktning mot textdesign.

Framtid och jobb

Efter utbildningen har du en efterfrågad kompetens som ger dig möjlighet att arbeta med kommunikation inom en rad olika områden. Tidigare studenter arbetar exempelvis som kommunikatörer, copywriters, webbredaktörer, teknikkommunikatörer och formgivare.

Efter examen finns det möjlighet att studera vidare på vårt internationella masterprogram i innovation och design.

Enligt Universitetskanslersämbetet (UKÄ) är 86 procent av MDU:s studenter etablerade på arbetsmarknaden 1-1,5 år efter examen. Med etablerad menar man bland annat att den examinerade inte har varit arbetslös under perioden och har inkomst över en viss nivå.

Programinnehåll

Åk 1

Informationsdesign - gemensamma kurser med andra designstudenter

 • Introduktion till informationsdesign, 7,5 hp
 • Planerad kommunikation, 7,5 hp
 • Grafisk form - grundkurs, 7,5 hp
 • Kognition, interaktion och informationsdesign, 7,5 hp

Informationsdesign med inriktning mot textdesign

 • Introduktion till informativt skrivande, 7,5 hp
 • Stilar och genrer inom informativt skrivande, 15 hp
 • Informationshantering och källkritik, 7,5 hp

Åk 2

Informationsdesign - gemensamma kurser med andra designstudenter

 • Retorik och berättarteknik, 7,5 hp
 • Vetenskap och design, 7,5 hp

Informationsdesign med inriktning mot textdesign

 • Begripliga texter, 7,5 hp
 • Kommunikation i organisationer, 7,5 hp
 • Informativt berättande, 7,5 hp
 • Fackspråk och termer, 7,5 hp
 • Multimodala texter och grafisk form, 15 hp

Åk 3

Informationsdesign - gemensamma kurser med andra designstudenter

 • Forskningsprocesser, 5 hp
 • Examensarbete i informationsdesign, 17,5 hp

Valbara kurser

 • Verksamhetsförlagd informationsdesign, 15 hp
 • Multimodal informationsdesign, 15 hp

Informationsdesign med inriktning mot textdesign

 • Teknik och information, 15 hp
 • Fördjupningsarbete, 7,5 hp

Program som kan intressera dig

Visualisering och textdesign

En utbildning för dig som vill lära dig formulera, visualisera, användaranpassa, formge och presentera information.

Läs mer

Interaktionsdesign

En designklassad utbildning för dig som vill jobba som exempelvis interaktionsdesigner, användbarhetsdesigner, förändringsledare, projektledare eller UX-designer. Här lär du dig att designa tekniska gränssnitt med fokus på användarupplevelsen.

Läs mer

Rumslig gestaltning

Rumslig gestaltning är en designutbildning där du studerar och skapar rum, platser och miljöer. Till exempel mötesplatser, utomhusmiljöer, butiker, väntrum, utställningar, eventplatser, showrooms, museirum och kontorsmiljöer. Du designar alltid med människan i centrum. Med design driver du förändringar som påverkar människors möjligheter att delta i och bidra till samhället, nu och i framtiden.

Läs mer