Text

John pluggar till socionom

John Johansson följde sin passion och flyttade från Norberg till Eskilstuna för att nå drömmen om att bli livscoach. Vägen dit går genom socionomprogrammet.

Student på socionomprogrammet

John Johansson, student.

– Jag har varit nere på botten och tagit mig igenom det. Nu vill jag dra nytta av mina erfarenheter för att hjälpa andra. Här får jag verktygen för att kunna göra det jag brinner för, säger John Johansson, student på socionomprogrammet.

John Johansson hade jobbat inom flera olika branscher innan han bestämde sig för att börja plugga till socionom. Att valet föll på MDU berodde dels på närheten till Norberg och dels på vännerna i Eskilstuna. Nu går han sin andra termin på programmet och drömmer om att bli livscoach.

– Det har skett en del stora förändringar i mitt eget liv som varit tuffa. Men de förändringarna har också gjort att jag kunnat utveckla mig själv som jag vill. Med den erfarenheten i bagaget vill jag nu satsa på att hjälpa andra att må bra och ta sig igenom stora förändringar i livet, säger John Johansson.

Passar den som brinner för att hjälpa andra

På socionomprogrammet lär sig studenterna att få utföra socialt arbete i förebyggande, stödjande och behandlande syfte. De lär sig om samspelet mellan människa och samhälle, samt utvecklar kunskaper för att hjälpa människor i utsatta livssituationer att åstadkomma förändring.

– En av de sakerna jag ser fram emot att få fördjupa mig mer i är människors beteende. Varför vi beter oss på ett visst sätt och hur svårt det är att förändra ett beteende, säger John Johansson.

Enligt John Johansson passar utbildningen för den som brinner för att hjälpa andra i olika livssituationer.

– Det kan också vara bra att ha en viss livserfarenhet och förstå hur samhället fungerar innan man börjar plugga till socionom, eftersom det underlättar när du ska hjälpa andra i socialt utsatta situationer, säger John Johansson.

Socionomprogrammet

Socionomprogrammet startar både på höst- och vårterminen.

Socionomprogrammet