Text

Eriks jobb är att göra intrång i datasystem

Erik Mickols jobbar som etisk hackare på RISE. I arbetsuppgifterna ingår bland annat att göra intrång i datorsystem i syfte att hitta brister som ägaren av systemet kan åtgärda. Det är en typ av arbete du kan få efter att ha läst masterprogrammet i cybersäkerhet.

Vad gör en etisk hackare?

Som etisk hackare är min huvuduppgift att identifiera sårbarheter i system eller produkter och demonstrera hur de kan utnyttjas. Det innebär att jag går in på en mycket djup nivå i systemen för att upptäcka så många sårbarheter som möjligt för att de ska kunna åtgärdas innan de utnyttjas av illasinnade angripare.

Vad kan ditt arbete omfatta?

Arbetsomfånget varierar beroende på uppdraget. Det sträcker sig från penetrationstestning av nätverksmiljöer – vilket kan innefatta allt från en kontorsmiljö till en operativ miljö – till djupgående analyser av specifika produkter. När vi granskar produkter går vi ofta in på en mycket djupare detaljnivå än vid nätverkspenetrationstestning.

Vilka färdigheter är viktiga för någon som vill bli etisk hackare?

Det är viktigt att vara bekväm med ovisshet, eftersom man inte alltid kan veta allt på förhand. Man måste vara villig att ständigt testa, lära sig och omvärdera tidigare antaganden. Nyfikenhet och en passion för lärande är avgörande. Det hjälper också om man har ett genuint intresse för att utforska sårbarheter och bygga upp bevis för sina fynd.

Vad är mest spännande med ditt jobb?

Det mest spännande är möjligheten att djupdyka in i okända områden, lära sig nya saker och se hur olika problem har lösts, vare sig det handlar om nätverkskonfigurationer eller produktutveckling. Att utforska olika sätt att lösa fundamentala datorvetenskapliga problem är fascinerande.

Vad skulle du vilja säga till den som överväger en karriär som etisk hackare?

Jag skulle starkt rekommendera en utbildning inom detta område, särskilt för den som har en passion för att gräva djupt, utforska system och produkter. Det är ett extremt givande och stimulerande yrkesval för den nyfikne.

Program

Masterprogram i cybersäkerhet

  • Högskolepoäng 120 HP
  • Omfattning 2 år (heltid)
  • Nivå Avancerad nivå
  • Plats Eskilstuna