Text

Anna studerade folkhälsovetenskap

Anna Björks dröm om att få bidra till människors välmående och hälsa ledde henne till det folkhälsovetenskapliga programmet. Idag arbetar hon som HR-specialist på H&M.

Anna tittar in i kameran och ler

Anna Björk är tidigare student på folkhälsovetenskapliga programmet på MDU.

”Nu arbetar jag inom ett område jag drömt om”

För Anna var det viktigt att välja en bra och intressant utbildning som skulle leda till ett meningsfullt jobb. Valet föll på folkhälsovetenskapliga programmet.

− Det var en utbildning som fick högt betyg i en kvalitetsranking som jag läste om, men framför allt var det intresset som fick styra och att få bidra till människors välmående och hälsa kändes meningsfullt. Det var en dröm som jag ville följa, säger Anna.

Det bästa med utbildningen enligt Anna var utbildningens kvalitet, lärarna och att det fanns möjlighet att välja kurser efter eget intresse.

− Under delar av utbildningen kunde vi välja kurser fritt vilket gjorde att det gick att inrikta sig mot ett intresseområde. Jag läste kurser inriktade mot arbetsliv och hälsa vilket är ett område som jag nu också arbetar med.

I yrkeslivet upplever Anna att hon haft nytta av sina studier.

− Studierna har hjälpt mig att utveckla kompetens för att få jobb som kan göra skillnad och främja människors hälsa. Det har öppnat många dörrar och jag har testat och tillämpat kunskapen i olika yrkesroller. Jag fick lära mig att arbeta evidensbaserat och det har jag haft stor nytta av i arbetslivet. Det har hjälpt mig att hitta lösningar på problem som jag aldrig hade förutspått att jag skulle möta.


Arbetar som HR-specialist på H&M

Efter examen har Anna arbetat med folkhälsoarbete som strateg och hälsoutvecklare inom Region Sörmland, utvecklare på en kommunal mötesplats och som jobbcoach. Idag arbetar Anna som HR specialist inom employee relations på H&M.

− Jag arbetar både strategiskt och operativt, framför allt med arbetsmiljöfrågor. Det strategiska arbetet handlar om att identifiera behov, analysera hälsorelaterad data, göra riskbedömningar, ta fram handlingsplaner och åtgärder, utveckla rutiner och riktlinjer inom området i syfte att skapa en hälsosam arbetsplats som främjar engagemang och välmående hos medarbetare.

I arbetet ingår även att vara ett operativt stöd till chefer, samverka med fackliga organisationer och företagshälsan, representera företaget i skyddskommittén samt förbereda och driva förhandlingar.


Programmet öppnar många dörrar

Idag är Anna glad att hon valde just det folkhälsovetenskapliga programmet.

− Att börja läsa folkhälsoprogrammet är bland det bästa beslutet som jag tagit. Nu arbetar jag inom ett område som jag drömt om. Jag hamnade rätt.

Hon är positiv till de många olika vägar som programmet öppnar upp för efter avslutad utbildning.

− Programmet förbereder dig bra inför vidare studier och det finns många vägar att välja efter utbildningen. Jag har läst några kurser på avancerad nivå efter utbildningen och jag kan vittna om att folkhälsoprogrammet även gör dig rustad inför att läsa vidare.

− Kompetensen behövs överallt i samhället och om du blir bra på att förklara vad din kompetens kan bidra med kommer det öppnas många dörrar. Inför jobbintervjuer har jag övat på att kommunicera vilken nytta den folkhälsovetenskapliga kompetensen kan göra i olika yrkesroller.


Program

Folkhälsovetenskapliga programmet - livsstil och social hållbar utveckling

  • Högskolepoäng 180 HP
  • Omfattning 3 år (heltid)
  • Nivå Grundnivå
  • Plats Västerås