Text

Design for Industrial Augmented Reality

Vill du förstå hur Augmented Reality (AR) kan hjälpa ditt företag? Då är den här kursen för dig.


Om kursen

I den här kursen kommer du att lära dig grunderna för att designa och utvärdera augmented reality-applikationer för industrin. Specifikt ska studenterna tillägna sig kunskaper för att förstå hur AR-applikationer fungerar och hur de tidigare har tillämpats i praktiken med särskilt fokus på industriella miljöer.

Kursen kommer att ha formen av en MOOC med en serie videoföreläsningar, övningar och kompletterande läsmaterial.

Du lär dig att:

  • Beskriva hur AR-tekniken fungerar.
  • Tillämpa AR-designmetod.
  • Analysera hur AR-teknologier tidigare har tillämpats i praktiken.
  • Visa förståelse för AR-teknikens utmaningar i praktiken.


Lärare

Leo undervisar inom artificiell intelligens, digitala tvillingar och Augmenterad och artificiell intelligens.

Universitetsadjunkt Datavetenskap

Leo Hatvani

leo.hatvani@mdu.se

Barrett föreläser inom Augmented- och Virtual Reality-teknologier i kurserna inom Produktion och Produktutveckling.