Text

Augmented Reality och cybersäkerhet

MDU erbjuder MOOC:ar (Massive Open Online Courses) för dig som är intresserad av Augmented Reality (AR) och cybersäkerhet. Kurserna passar både för yrkesverksamma och studenter som önskar fördjupa sig i området.


Innehållet i kurserna ger dig en inblick i forskning, metodik och ny teknik som ligger i framkant. MDU samarbetar med industri och näringsliv för att innehållet i kurserna ska kunna överföras direkt till verksamheten för kursdeltagare som är yrkesverksamma.

Kontakta oss gärna om du har andra behov av utbildningar eller kompetensstärkande aktiviteter.


MOOC:ar

MOOC:ar är kurser som är öppna för alla, oavsett bakgrund eller yrkeskategori. De kräver inga förkunskaper och du kan starta och genomföra dem när du vill. Kurserna ges online och är helt kostnadsfria. Kursspråket är ofta engelska.

Du kan inte räkna in en MOOC i din examen eller få högskolepoäng för den. Syftet med MOOC i Sverige är att ge större möjligheter för fler personer i hela landet att studera vidare eller att byta karriär under livets gång.

Vi erbjuder MOOC:ar som du kan genomföra när du vill utan någon föranmälan.

Kurser

Fortbildning
  • Högskolepoäng
  • Utbildningsnivå Avancerad nivå
  • Plats Online
Fortbildning
  • Högskolepoäng
  • Utbildningsnivå Avancerad nivå
  • Plats Online

ARC

Kurserna ingår i projektet ARC där MDU utvecklar och erbjuder MOOC:ar inom Augmented Reality och cybersäkerhet

Kompetensutveckling med ARC