Text

Kursplan - Teknikundervisning i förskolan - att utforska teknik i vardagen