Text

 • Högskolepoäng 5  hp
 • Utbildningsnivå Avancerad nivå
 • Studieort Distans utan obligatoriska träffar
 • Kurskod MTK328
 • Huvudområde Miljöteknik

Idag står mänskligheten inför många globala utmaningar som klimatförändringar och plastföroreningar, som bara kan lösas genom samarbete mellan olika nyckelaktörer inom flera vetenskaps- och samhällsfält. Detta kräver en tvärvetenskaplig dialog där forskare från olika områden måste lära sig varandras vetenskapliga språk och hur man använder specifika verktyg.

I den här kursen lär du dig forskningsmetoder inom miljöteknik och samhällsvetenskap för att bättre förbereda dig för vetenskapligt arbete med att lösa tvärvetenskapliga utmaningar, ett krav för att uppnå hållbar utveckling.

Tillfällen för denna kurs

Hösttermin 2024

 • Hösttermin 2024

  Omfattning

  5 hp

  Tid

  2024-11-25 - 2025-01-12 (deltid 50%)

  Utbildningsnivå

  Avancerad nivå

  Kurstyp

  Fristående kurs

  Anmälningskod

  MDU-23097

  Språk

  Engelska

  Studieort

  Ortsoberoende

  Undervisningsform

  Distans
  Antal obligatoriska träffar inklusive tentamen: 0
  Antal övriga fysiska träffar: 0

  Särskild behörighet

  120 hp varav 90 hp inom teknik och/eller naturvetenskap. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 samt Engelska B/Engelska 6. I de fall kursen ges på engelska görs undantag från kravet på Svenska B/Svenska 3.

  Urval

  Antal högskolepoäng

Frågor kring utbildningen?

Hör av dig till kursansvarig om du har frågor kring kursens innehåll.

Universitetslektor i miljöteknik /Docent i miljöteknik

Lena Johansson Westholm

021-10 15 29

lena.johansson.westholm@mdu.se