Text

Atmosfärisk förorening och luftkvalitet

 • Högskolepoäng 7.5  hp
 • Utbildningsnivå Avancerad nivå
 • Studieort Distans utan obligatoriska träffar
 • Kurskod MTK326
 • Huvudområde Miljöteknik

Luftföroreningar är ansvariga för miljontals dödsfall varje år. När samhällen växer, urbaniseras och strävar efter tekniska framsteg gör de det ofta till priset av luftkvaliteten vi är beroende av.
På den här kursen lär du dig om vanliga luftföroreningarna och hur de rör sig, vilken effekt de har på miljön och på människors hälsa. Du kommer att lära dig metoder för att övervaka och bedöma luftkvaliteten, hur man kontrollerar luftföroreningar från olika källor och grundläggande principer för luftkvalitetshantering.
Om du vill veta mer om vad som bidrar till luftkvaliteten omkring dig och hur du kan arbeta för att förbättra den, bör den här kursen intressera dig.
 


.

Tillfällen för denna kurs

Hösttermin 2022

 • Hösttermin 2022

  Omfattning

  7.5 hp

  Tid

  2022-11-07 - 2023-01-15 (deltid 50%)

  Utbildningsnivå

  Avancerad nivå

  Kurstyp

  Kurs

  Anmälningskod

  MDU-23105

  Språk

  Engelska

  Studieort

  Ortsoberoende

  Undervisningsform

  Distans
  Antal obligatoriska träffar inklusive tentamen: 0
  Antal övriga fysiska träffar: 0

  Särskild behörighet

  120 hp varav 90 hp inom teknik och/eller naturvetenskap. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 samt Engelska B/Engelska 6. I de fall kursen ges på engelska görs undantag från kravet på Svenska B/Svenska 3.

  Urval

  Antal högskolepoäng

Till toppen