Text

Industriell dynamik och nyindustrialisering i Sverige

  • Högskolepoäng 7.5  hp
  • Utbildningsnivå Grundnivå
  • Studieort Distans med obligatoriska träffar i Skellefteå
  • Kurskod IEO121

Välkomna till kursen Industriell dynamik och nyindustrialisering i Sverige. Denna kurs fokuserar på drivkrafter och orsaker till industriell omvandling i en svensk nutida och historisk kontext. I kursen kommer vi gå igenom den "nyindustrialisering" som sker i synnerhet i norra Sverige och granska och analysera etableringar såsom Northvolt, H2GreenSteel, Hybrit, med flera.

Den här kursen kommer ge dig som student ökad förmåga till analys av industriell dynamik och innovationsdriven samhällsförändring. Som deltagare i kursen kommer du att utveckla din kunskap och dina förmågor inom industrianalys, innovationsledning, företagsstrategi och policyutveckling.

Du som går kursen kommer bland annat få lära dig mer om följande:

- Pågående industriella satsningar i Sverige. Vad som händer just nu, drivkrafter bakom och kommande utmaningar för den svenska industriella utvecklingen.
- Sveriges industriella utveckling från den första industriella revolutionen till idag.
- Teorier och ramverk från industriell dynamik och innovationsteori för att förstå industriell omvandling och innovationsdriven samhällsförändring
- Pågående teknologisk utveckling och teknologisk konvergens, innefattande de senaste teknologiska framstegen som driver på förändring inom olika sektorer av den svenska industrin.
- Global utveckling - både tekniskt och geopolitiskt - för att förstå hur Sveriges position och konkurrenskraft i olika branscher formas av den globala utvecklingen.

 

 

 

Tillfällen för denna kurs

Hösttermin 2024