Text

  • Högskolepoäng 7.5  hp
  • Utbildningsnivå Grundnivå
  • Studieort Eskilstuna
  • Kurskod FOA235
  • Huvudområde Företagsekonomi

Genom digitalisering av processer och produkter genereras en stor mängd data från användandet av produkter och tjänster samt utförandet av affärsrelaterade aktiviteter. Samtidigt har den tekniska utvecklingen gjort att stor beräknings- och lagringskapacitet blivit tillgänglig för alla genom molntjänster. Denna kombination av ökad datatillgång och kraftfulla verktyg för hantering och analys av stora datamängder har skapat möjligheter för Datadriven affärsutveckling.

Tillfällen för denna kurs

Hösttermin 2024

Frågor kring utbildningen?

Hör av dig till kursansvarig om du har frågor kring kursens innehåll.

Universitetslektor /Excellent lärare/Docent

Peter Dahlin

021-15 17 84

peter.dahlin@mdu.se