Text

 • Högskolepoäng 7.5  hp
 • Utbildningsnivå Grundnivå
 • Studieort Distans utan obligatoriska träffar
 • Kurskod FOA175
 • Huvudområde Företagsekonomi

Sports marketing är en kurs som ger en bra insikt i hur kommersialiseringen allt mer blir ett viktigt inslag inom idrottsrörelsen. Sports marketing behövs för att stärka kundbasen, locka till sig sponsorer samt vid arrangemang av olika typer av evenemang. Betydelsen av att kunna arbeta strategiskt med marknadsföring blir ett viktigt inslag för alla föreningar. I en värld där både det ideella, det kommersiella och det politiska skall mötas krävs både en lyhördhet men även en förståelse för hur en sportprodukt/ tjänst bäst kan erbjudas på en konkurrensutsatt marknad. En sportprodukt/tjänst som allt oftare skall säljas som en upplevelse för en kund. Denna kurs läses med fördel tillsammans med kursen Sports Management.

Tillfällen för denna kurs

 • Hösttermin 2023

  Omfattning

  7.5 hp

  Tid

  2023-08-28 - 2024-01-14 (deltid 25%)

  Utbildningsnivå

  Grundnivå

  Kurstyp

  Fristående kurs

  Anmälningskod

  MDU-23088

  Språk

  Svenska

  Studieort

  Ortsoberoende

  Undervisningsform

  Distans
  Antal obligatoriska träffar inklusive tentamen: 0
  Antal övriga fysiska träffar: 0

  Behörighet

  Grundläggande behörighet

  Urval

  Antal högskolepoäng resp betyg/högskoleprov

Vårtermin 2024

 • Vårtermin 2024

  Omfattning

  7.5 hp

  Tid

  2024-01-15 - 2024-06-02 (deltid 25%)

  Utbildningsnivå

  Grundnivå

  Kurstyp

  Fristående kurs

  Anmälningskod

  MDU-13095

  Språk

  Svenska

  Studieort

  Ortsoberoende

  Undervisningsform

  Distans
  Antal obligatoriska träffar inklusive tentamen: 0
  Antal övriga fysiska träffar: 0

  Behörighet

  Grundläggande behörighet

  Urval

  Antal högskolepoäng resp betyg/högskoleprov

Frågor kring utbildningen?

Hör av dig till kursansvarig om du har frågor kring kursens innehåll.

Universitetsadjunkt

Madeleine Lundberg

021-10 31 51

madeleine.lundberg@mdu.se

Bygg din examen i företagsekonomi

Genom att läsa fristående kurser i företagsekonomi på MDU har du möjlighet att skapa din kandidatexamen i ämnet. Du kombinerar kurser på olika nivåer och läser dessa i den studietakt du själv väljer – helt på distans.

Läs mer