Text

  • Högskolepoäng 7.5 hp
  • Utbildningsnivå Avancerad nivå
  • Studieort Västerås
  • Kurskod DVA439
  • Huvudområde Datavetenskap

Tillfällen för denna kurs

Vårtermin 2024

Frågor kring utbildningen?

Hör av dig till kursansvarig om du har frågor kring kursens innehåll.

Professor i artificiell intelligens/lärande system

Ning Xiong

021-15 17 16

ning.xiong@mdu.se