Text

Datahantering

God dokumenthantering är en förutsättning för att universitetets verksamhet ska kunna bedrivas effektivt och tillförlitligt.

Datahanteringsplan

En datahanteringsplan syftar till att ge stöd och riktlinjer för hur data ska hanteras under projektets gång, hur det är tänkt att lagras och eventuellt tillgängliggöras efter projektet och hur ansvarsfördelningen ser ut.

Du kan även läsa mer här: