Text

Om du behöver skjuta upp dina studier

Om du inte kan börja studera vid den tid du planerat kan du ansöka om anstånd, alltså tillåtelse att skjuta upp studiestarten, om det finns så kallade särskilda skäl.

Särskilda skäl kan vara:

  • sociala
  • medicinska
  • andra omständigheter som till exempel vård av barn, värnplikts- eller civilpliktstjänstgöring, studentfackliga uppdrag, militär grundutbildning, försvarsmaktsanställning eller uppskjuten ledighet enligt lagen om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning.

Anståndstiden får vara högst 18 månader om det inte finns giltiga skäl för längre tid. Om du blir beviljad anstånd är det viktigt att komma ihåg att det anståndet gäller under förutsättning att utbildningen anordnas och att behörighetskraven är oförändrade.

För att ta din plats i anspråk måste du anmäla dig till utbildningen på nytt till den termin som anges i ditt anståndsbeslut. Du måste även skicka in en kopia på beslutet till antagning.se i samband med anmälan. Detta ska göras senast sista anmälningsdag. Du kan inte ta platsen i anspråk under anståndstiden.

  • Du kan bara beviljas anstånd till samma program och till samma ort som du är antagen till.
  • I det fallet att programmet inte ges kommande termin eller om den ges på annan ort, kommer anstånd att beviljas ett år framåt.
  • För att din ansökan om anstånd ska bli behandlad måste du ha tackat ja till erbjuden plats.
  • I det fall din anståndsansökan beviljas kommer vi att lägga återbud på utbildningen åt dig och du kan se detta på dina sidor på antagning.se (det är endast en del av handläggningen och inget som kommer att påverka ditt beslut).

 

Ansökan om anstånd med studiestart


Antagningen vid MDU

Telefon: 016-15 32 50
Telefontid: måndag och onsdag klockan 10:00-12:00
Mejl: antagningen@mdu.se

Postadress:
Mälardalens universitet
Antagningen
Box 325
631 05 Eskilstuna