Text

Antagningsprov för program och kurser vid MOMDU

Antagning och urval till program och kurser sker genom antagningsprov. Antagningsprov till hösten 2024 kommer att äga rum på Västerås slott under vecka 6 och 7.

 • Måndag 5:e februari – Violin, Viola, Cello, Kontrabas, Oboe
 • Tisdag 6:e februari – Flöjt, Klarinett, Fagott, Horn, Trumpet, Trombon, Tuba
 • Onsdag 7:e februari – Kandidatprogram Kammarmusik Sång samt Fristående kurser, samtliga röstfack.
 • Torsdag 8:e februari – Masterprogram Kammaropera Sång: sångprov, rörelseprov och musikaliskt gestaltningsprov. Kammarmusik master sång: Sångprov och musikaliskt gestaltningsprov
 • Fredag 9:e februari – Piano och orgel
 • Måndag 12:e februari – Violin

Sökande utifrån Sverige kan skicka inspelningar i stället för ett fysiskt prov. Vi ber dig att göra en eller flera videoinspelningar av din repertoar och som du lägger upp den på lämplig digital plattform och mailar länk till staffan.sandstrom@mdu.se.

Inspelningar som är alltför gamla för att visa på din aktuella nivå kommer ej att beaktas, inspelningar gjorda från sommaren 2023 och framåt är att föredra.

Antagningsprov för kandidatprogram och fristående kurser

 • För instrumentalister gäller tre verk eller delar ur verk från skilda epoker inom den klassiska repertoaren.

 • För sångare gäller fem lieder/arior, alla från skilda epoker inom den klassiska repertoaren på minst tre olika språk. Det kan till exempel vara romanser, operaarior och sakral repertoar.

Professionell pianist medverkar vid antagningsprovet. Om repertoaren är mycket ovanlig/avancerad skicka gärna in noter i förväg till Mälardalens universitet/UKK/Musik- och operahögskolan, Box 883, 721 23 Västerås.

Antagningsprov för masterprogram - kammaropera

 • Sökande ska framföra sex sånger på minst tre olika språk och fem av sångerna ska vara operaarior.
 • Musikaliskt gestaltningsprov
 • Rörelseprov

Professionell pianist medverkar vid antagningsprovet. Om repertoaren är mycket ovanlig/avancerad skicka gärna in noter i förväg till Mälardalens universitet/UKK/Musik- och operahögskolan, Box 883, 721 23 Västerås.

Antagningsprov för masterprogram - kammarmusik

Stråkinstrument

Viola

3 kontrasterande stycken efter eget val, varav ett skall vara ur ett större kammarmusikaliskt verk med piano.
Ex sonater av Schubert, Brahms, Glinka, Romans av Max Bruch etc

Professionell pianist medverkar vid antagningsprovet. Om repertoaren är mycket ovanlig/avancerad skicka gärna in noter i förväg till Mälardalens universitet/UKK/Musik- och operahögskolan, Box 883, 721 23 Västerås

Cello

En sonatsats, en sats ut solokonsert, ett Preludium från någon av Bach's solosviter

Blåsinstrument

Klarinett

Mozart klarinettkonsert, sats 1, exposition. Förbered två valfria verk, olika epoker och stilar.
Gestaltningsprov

Oboe

Mozarts Oboekonsert i C-dur kv 314, sats 1 samt två stycken från olika epoker.

Fagott

Obligatoriskt verk Saint-Saëns sonat för fagott och piano sats 1 och 2
Två fritt valda stycken från kompletterande epoker/stilar
Utdrag från Nielsen Blåskvintett sats 1 och 3

Trombon

En sats (valfri) ur Bachs Cellosviter. Till det två delar ur verk av olika karaktärer, gärna en klassisk och en mer nutida.
På plats ges ett kortare interpretationsstycke (samt eventuellt ett prima vista)

Professionell pianist medverkar vid antagningsprovet. Om repertoaren är mycket ovanlig/avancerad skicka gärna in noter i förväg till Mälardalens universitet/UKK/Musik- och operahögskolan, Box 883, 721 23 Västerås

Klaverinstrument

Piano

Sökande ska framföra ett valfritt soloprogram med verk från minst tre olika epoker, durata 20-30 min, delar av flersatsiga verk är tillåtna.

Avistaprov och gestaltningsprov.

Sång

Sökande ska framföra sex sånger på minst tre olika språk och två av sångerna ska vara operaarior. Musikaliskt gestaltningsprov

Professionell pianist medverkar vid antagningsprovet. Om repertoaren är mycket ovanlig/avancerad skicka gärna in noter i förväg till Mälardalens universitet/UKK/Musik- och operahögskolan, Box 883, 721 23 Västerås

Bedömning

Vid klingande antagningsprov bedöms varje verk utifrån kompetens inom följande tre områden:

 • Teknik
 • Konstnärligt uttryck
 • Gehör

Tillräckliga förkunskaper och färdigheter inom dessa områden utgör sammantaget helt nödvändiga förutsättningar för en konstnärlig utbildning i musik. De krav som ställs på den enskilde studenten gör att studenter med otillräckliga förkunskaper inom de tre kompetenserna varken kan tillgodogöra sig undervisningen eller fungera adekvat i en ensemble.

Bedömargruppen består av huvudlärare på det aktuella instrumentet, konstnärlig ledare samt avdelningschef med ämneskompetens. Dessutom sitter en studentrepresentant med vid antagningsprovet.

För varje framfört verk bedöms var och en av de tre kompetenserna med antingen godkänt eller underkänt. För att få godkänt på hela antagningsprovet krävs godkänt på samtliga tre kompetenser som nämnts ovan och som beskrivs och exemplifieras nedan. För att få underkänt använder sig sökanden sig av sin teknik, konstnärlighet och sitt gehör på ett bristfälligt sätt i förhållande till de krav som ställs. Vid underkänd i en kompetens men godkänd i övriga anses sökanden som underkänd totalt på antagningsprovet.

Sen antagning

Den 15 januari var sista anmälningsdag inför höstterminen 2024. För dig som missade deadline finns nu möjlighet att göra en sen anmälan fram till och med 17 april.

Från 1 augusti öppnar sen anmälan igen i två veckor fram till och med 15 augusti.

Du anmäler dig som vanligt via antagning.se

Kurspaket
 • Högskolepoäng 60 HP
 • Utbildningsnivå Avancerad nivå
Kurspaket
 • Högskolepoäng 60 HP
 • Utbildningsnivå Avancerad nivå
Kurspaket
 • Högskolepoäng 60 HP
 • Utbildningsnivå Avancerad nivå
Kurspaket
 • Högskolepoäng 60 HP
 • Utbildningsnivå Avancerad nivå
Kurs
 • Högskolepoäng 15 HP
 • Utbildningsnivå Grundnivå
 • Kurskod KMI085

Kontakt

Om du misstänker att du inte kommer att uppfylla de grundläggande behörighetskraven, vänligen kontakta så snart som möjligt programsamordnare Staffan Sandström: staffan.sandstrom@mdu.se