Text

Studentprojekt rumslig gestaltning

På programmet Rumslig gestaltning – Informationsdesign skapar studenter design förslag utifrån olika material, tekniker och arbetsmetoder. Det sker ofta i samverkan med universitetets forskare samt företag och organisationer i branschen.

Projekt år 3

Identitetsstärkande rum - Design som stödjer navigation på ett äldreboende. Av: Johanna Laurin. Kurs: Rumslig gestaltning fördjupning, år 3

Identitetsstärkande rum - Design som stödjer navigation på ett äldreboende. Av: Johanna Laurin. Kurs: Rumslig gestaltning fördjupning, år 3

Identitetsstärkande rum - Design som stödjer navigation på ett äldreboende. Av: Johanna Laurin. Kurs: Rumslig gestaltning fördjupning, år 3

Artefakt. Av: Tilda Versén. Kurs: Projektledning för designprojekt, år 3

Artefakt. Av: Tilda Versén. Kurs: Projektledning för designprojekt, år 3

Next Generation Eco hotels - Digitalt designkoncept. Av: Tilda Versén. Kurs: Projektledning för designprojekt, år 3

Next Generation Eco hotels - Digitalt designkoncept. Av: Tilda Versén. Kurs: Projektledning för designprojekt, år 3

Designkoncept - Tillgänglighet på hotell, ljussättning för informativa bord. Av: Aydah Abdulrahman. Kurs: Projektledning för designprojekt, år 3

Designkoncept - Tillgänglighet på hotell, ljussättning för informativa bord. Av: Aydah Abdulrahman. Kurs: Projektledning för designprojekt, år 3

Gynekologrum uppifrån.

"Jag är lika naken som rummet" - Att utforma gynekologrummet efter patienters behov, Tina Knuutinen.

Gynekologrummets undersökningsdel.

"Jag är lika naken som rummet" - Att utforma gynekologrummet efter patienters behov, Tina Knuutinen.

Gynekologrum med undersökningsdel bakom skärmvägg.

"Jag är lika naken som rummet" - Att utforma gynekologrummet efter patienters behov, Tina Knuutinen.

Sittplatser och nummerdisplayer.

"Vänta... vart ska jag?" En studie i vägledning på vårdcentraler, Jennie Eriksson.

Väggmarkering.

"Vänta... vart ska jag?" En studie i vägledning på vårdcentraler, Jennie Eriksson.

Väntrum uppifrån med markerade kölappsautomater.

"Vänta... vart ska jag?" En studie i vägledning på vårdcentraler, Jennie Eriksson.

Utomhuskontor.

Vad säger rumsformen? En studie om hur rumsformer kan kommunicera olika aktivitetszoner i ett aktivitetsbaserat utomhuskontor för högskolestudenter, Yasmine El-Zein.

Utomhuskontorets zoner.

Vad säger rumsformen? En studie om hur rumsformer kan kommunicera olika aktivitetszoner i ett aktivitetsbaserat utomhuskontor för högskolestudenter, Yasmine El-Zein.

Utomhuskontorets vilozon.

Vad säger rumsformen? En studie om hur rumsformer kan kommunicera olika aktivitetszoner i ett aktivitetsbaserat utomhuskontor för högskolestudenter, Yasmine El-Zein.

Rum med målarbord och materialvagn.

Ett rum att minnas - en studie om utformningen av ett multifunktionellt rum för personer med demens, Tone Hessen.

Målarbord

Ett rum att minnas - en studie om utformningen av ett multifunktionellt rum för personer med demens, Tone Hessen.

Materialvagn.

Ett rum att minnas - en studie om utformningen av ett multifunktionellt rum för personer med demens, Tone Hessen.

Utställningsrum uppifrån.

Att känna historien - ett skapande av intresseväckande ingångar för barn, Lovisa Danielsson.

Utställningsrum.

Att känna historien - ett skapande av intresseväckande ingångar för barn, Lovisa Danielsson.

Utställningsrum uppifrån med rörelseriktningar markerade.

Att känna historien - ett skapande av intresseväckande ingångar för barn, Lovisa Danielsson.

Utställningsrum uppifrån med olika flöden utritade

Att känna historien - ett skapande av intresseväckande ingångar för barn, Lovisa Danielsson.

Karta med markeringar som visar rörelseaktivitet.

Det attraktiva strömsstråket - En studie om orienterbarhet i stadsmiljö, Alicia Fundberg

Karta med rörelsemönster markerade.

Det attraktiva strömsstråket - En studie om orienterbarhet i stadsmiljö, Alicia Fundberg

planritning

Färg och form som element för orientering i shoppingmiljön, Louise Pettersson

Siluetter av människor i inomhusmiljö med olika färgmarkeringar.

Färg och form som element för orientering i shoppingmiljön, Louise Pettersson.

Siluetter av människor i inomhusmiljö med olika färgmarkeringar.

Färg och form som element för orientering i shoppingmiljön, Louise Pettersson.

Materialzon.

Miljön – Den tredje pedagogen – En studie om förskolerummets kommunikativa förmåga, Madelene Hellström.

Tunnel med upplyst entré.

Ljuset i tunneln – En studie i hur ljus och färg kan utformas, i syfte att erbjuda en tryggare känsla för fotgängare i befintliga gångtunnlar, Anna Jansson.

Tunnel med upplyst entré.

Ljuset i tunneln – En studie i hur ljus och färg kan utformas, i syfte att erbjuda en tryggare känsla för fotgängare i befintliga gångtunnlar, Anna Jansson.

Monter med texten EXPO på mässa.

Exjobb monter till bokmässan, Annie Lund, år 3.

Överblick av monter med texten Expo, vi utmanar rasismen.

Exjobb monter till bokmässan, Annie Lund, år 3.

Ljuskägla i monter.

Exjobb monter till bokmässan, Annie Lund, år 3.

Offentlig toalett.

Exjobb digitala konceptvisualiseringar, Lydia Stengård, år 3.

Pappershållare.

Exjobb digitala konceptvisualiseringar, Lydia Stengård, år 3.

Toalettskylt.

Exjobb digitala konceptvisualiseringar, Lydia Stengård, år 3.

Dörr.

Exjobb digitala konceptvisualiseringar, Lydia Stengård, år 3.

Svan med kläder på.

Artefakt, Martina Antonino, år 3.

Klassrum.

Digital konceptvisualisering, Celina Vu, år 3.

Tält i skogen.

Digital konceptvisualisering, Pauline Hultström, Lisa Lord, Anne Sandahl, Lydia Stengård, år 3.

Skyltdockor placerade på kartonger. Förstorad platta som visar e-shopping.

Digital konceptvisualisering, Frida Nolåkers, Emelie Karén, Amanda Alonzo, My Sidén Lassen, år 3.

Projekt år 2

Det gömda guldet Hackning Västmanland läns museum. Av: Linn Broberg, Tilda Versén, Linnea Söderqvist. Kurs: Konstruktion, material och 3D, år 2

Det gömda guldet Hackning Västmanland läns museum. Av: Linn Broberg, Tilda Versén, Linnea Söderqvist. Kurs: Konstruktion, material och 3D, år 2

Affiisch utställning. Av: Yasmina Lucena Wallin. Kurs: Utställningar och berättande, år 2

Renderad 3Dmiljö. Av: Linnéa SödderqvistKurs: Konstruktion, material och 3D, år 2

Renderad 3D-miljö. Av: Klara ThavelinKurs: Konstruktion, material och 3D, år 2

Renderad 3Dmiljö. Av: Anna Bergqvist Kurs: Konstruktion, material och 3D, år 2

Renderad 3D-miljö. Av: Linn Broberg. Kurs: Konstruktion, material och 3D, år 2

Renderad 3Dmiljö. Av: Tilda Versén. Kurs: Konstruktion, material och 3D, år 2

Digitalt gestaltningskoncept. Av: Cornelia Boström. Kurs: Konstruktion, material och 3D, år 2

Digitalt gestaltningskoncept. Av: Cornelia Boström. Kurs: Konstruktion, material och 3D, år 2

Digitalt gestaltningskoncept. Av: Cornelia Boström. Kurs: Konstruktion, material och 3D, år 2

Digitalt gestaltningskoncept, 3D-visualisering, säng, madrass. Av: Klara Thavelin. Kurs: Konstruktion, material och 3D, år 2

Digitalt gestaltningskoncept. Av: Linn Broberg. Kurs: Konstruktion, material och 3D, år 2

Digitalt gestaltningskoncept. Av: Linn Broberg. Kurs: Konstruktion, material och 3D, år 2

Måttsatta ritningar. Av: Linn Broberg. Kurs: Konstruktion, material och 3D, år 2

Måttsatta ritningar. Av: Linn Broberg. Kurs: Konstruktion, material och 3D, år 2

Utomhuskontor. Av: Linnéa Söderqvist. Kurs: Plats rum och rörelse, år 2

Utomhuskontor. Av: Linnéa Söderqvist. Kurs: Plats rum och rörelse, år 2

Utomhuskontor. Av: Yasmina Lucena Wallin. Kurs: Plats rum och rörelse, år 2

Utomhuskontor. Av: Yasmina Lucena Wallin. Kurs: Plats rum och rörelse, år 2

Ett minnesrum. Ljus och ljudlaboration av Magdalena Alm, i kursen Ljus och ljud, år 2.

Ett väntrum. Ljus och ljudlaboration av Magdalena Alm, i kursen Ljus och ljud, år 2.

Visualisera ljus i bild, en skiss av Magdalena Alm, i kursen Ljus och ljud, år 2.

Symboler för sociala medier hänger ner från taket.

Förverkligande utställningskoncept, Alicia Fundberg, Mathilda Jensen, Sara Adriansson, Sara Meijer Lönnroth, år 2.

Förverkligande utställningskoncept, Jessica Andersson, Sofia Strandberg, Alexandra Strand år 2.

Landmärke utomhus.

Designkoncept, Britt-Mary Wackenström, år 2.

Affisch och textdesign, Britt-Mary Wackenström, år 2.

Affisch, Emelie Karén, år 2.

Rep hänger ner från träd. Upplyst med ljus i olika färger.

Ljusinstallation, Sara Adriansson, Gazang Aziz, Ida Cardestål, Cajsa Mikaelsson, Maria Vilmunen Pizarro, Celina Vu, år 2.

Projekt år 1

Inlämningsuppgift i kursen analoga och digitala visualiseringstekniker. Bilden visar handskiss i blyerts, rendering i SketchUp samt fotografi, av Jenni Gustavsson, år 1.

Inlämningsuppgift i kursen analoga och digitala visualiseringstekniker. Bilden visar olika visualiseringstekniker - handskisser i blyerts och akvarell samt kartongmodeller, av Jenni Gustavsson, år 1.

Inlämningsuppgift i kursen analoga och digitala visualiseringstekniker. Bilden visar digital visualisering i SketchUp, av Jenni Gustavsson, år 1.

Inlämningsuppgift i kursen analoga och digitala visualiseringstekniker. Bilden visar en modell av terräng och fokusobjekt skapad med trämaskin och 3D-printing, av Jenni Gustavsson, år 1.

Inlämningsuppgift i kursen konstruktion, material och 3D. Bilden visar ett designkoncept som en del av en utställning och eventlokal. Bilden är en Shaderlight rendering från en 3D-modell (en SketchUp 3D modell), av Jennie Frisk, år 1.

Inlämningsuppgift i kursen analoga och digitala visualiseringstekniker. Bilden visar en modell i kapakartong. Modellen är skalenlig och visar bland annat rumslayout, organisation och axialitet i en studentlägenhet, av Josefin Martis, år 1.

Rum.

Digital konceptvisualisering, Amanda Alonzo, år 1.

Husmodell.

3D-printad modell, Eva Lindblom, år 1.

Husmodell exteriör.

Digital modell, Martina Antonino, år 1.

Mer information

Rumslig gestaltning

Läs mer