Text

Studenter från MDU bidrar med lösningar på verkliga problem

Varje år har studenter inom ingenjörsprogrammen produktion och produktdesign möjligheten att söka projektkursen sommarteknolog på Volvo GTO i Köping. Projektet kombinerar sommarjobb och studier på MDU. Fredrik Eriksson, Anton Hoffman, Erik Andersen och Hamza Byary har arbetat med att ta fram lösningsförslag på olika utvecklingsidéer.

 Anton Hoffman, Erik Andersen, Hamza Byray och Fredrik Eriksson

Anton Hoffman, Erik Andersen, Hamza Byray och Fredrik Eriksson


– Vi har behov av ingenjörer som tänker nytt, tar fram kreativa lösningar och ser möjligheter. Att få möta studenter ger oss möjligheter att visa vad vi på Volvo GTO kan erbjuda dem när de ska ut i arbetslivet, säger teknikchef Per Hård af Segerstad.

En av studenterna, Erik Andersen, har arbetat med simulering i ett av utvecklingsprojekten kallat ”FIFO Snäckfräsar”.

– Mitt projekt är en kartläggning av det mestadels interna verktygsflödet av snäckfräsar och en granskning av möjligheterna att implementera en FIFO*-rutin i det flödet. Där har jag lärt mig hur kritisk datainsamlingen är för att säkerställa en hög validitet i resultatet. I synnerhet kopplat till investeringskalkylen. Det är lätt att datainsamlingen endast ser till problemets källa och att man därifrån bygger resten av arbetet, men det är verkligen viktigt att se helheten.

Med de insikterna är Erik Andersens framtidsplaner att fortsätta arbeta med industriell produktionsutveckling.

– Jag vill fördjupa mina kunskaper inom simulering och kommer därför att läsa kurserna simulering av produktionssystem och visualisering i Industri 4.0 miljö till hösten inom mitt program. Det kommer att bli intressant.

San Giliyana som är universitetsadjunkt och projektledare för sommarteknologerna berättar att kursen är ett resultat av samverkan mellan MDU, Volvo GTO och samverkansplattformen Mälardalen Industrial Technology Center (MITC). Något som också har ökat samarbetet parterna emellan och gett bättre koll på industrins behov.

– Studenterna är smarta, kompetenta och tillför ett nytänkande som leder till bra lösningar. Samarbetet bidrar även till att företaget kommer vidare med idéer som annars inte har tid att utveckla, säger han.

Idag får studenter från ingenjörsprogrammen i produktion och produktdesign möjlighet att testa sina teoretiska kunskaper i praktiken, på Volvo GTO i Köping, under sommaren. De läser en projektkurs på MDU parallellt med praktik på Volvo GTO. Praktiken varvas även med teorikurser om Volvo Production System och Volvos kärnvärden; säkerhet, kvalitet och omsorg om miljön. Upplägg har funnits i cirka sju år och planer finns på att köra det även på andra företag.

– Det är viktigt för att studenterna ska få kontakt med företagen och även att få in en fot i industrin. Studenterna knyter kontakter för att sen hitta exempelvis examensarbete och även jobb, säger San Giliyana.


* FIFO (First In First Out eller "först in, först ut") är en benämning på kösystem som används i datorsystem.


Samtliga projekt:

  • Hamza Byary – Hantering av härdfixturer
  • Erik Andersen – FIFO-flöde för snäckfräsar
  • Anton Hoffman – Implementering av förslitningsövervakning i svarvar
  • Fredrik Eriksson – Standardiserade mätning av härdoljors kylförmågor


Om Volvo GTO

Volvo GTO i Köping är en transmissionsfabrik och den ledande fabriken för tillverkning och montering av växellådor inom Volvokoncernen. Med sina 1 500 medarbetare har den en central roll och ansvar att försörja många av Volvos lastbilar, bussar och dumprar med växellådor runt om i världen. I fabriken tillverkas även marina drev för Volvo Pentas båtmotorer.

Civilingenjör i produktion och produktdesign

Det här är utbildningen för dig som vill vara med och påverka framtiden genom att ta fram hållbara produkter, designa konkurrenskraftiga produktionssystem eller jobba med smart maskinteknik. Här blir du en kreativ och självständig ingenjör.

Läs mer

Högskoleingenjör i produktion och produktdesign

Läs mer