Text

Sara tröttnar aldrig på branschen

Näringslivet har ett stort behov av kompetens inom visualisering och textdesign. Sara Kvarnängen, gruppchef för teknisk kommunikation på Afry, ser fram emot att de nya studenterna ska ta examen så att hon får välkomna dem in i branschen.

Ange bra alt-text.

Sara Kvarnängen, alumn till MDU och gruppchef för teknisk kommunikation på Afry.

Sara arbetar tillsammans med teknikinformatörer och e-learningproducenter för att förenkla och förtydliga stora informationsmängder om komplexa saker.

Jag brinner för att förklara saker på ett kort och gärna visuellt sätt

Genom begripliga texter eller ljud och pedagogiska illustrationer, animationer, informationsgrafik eller filmer ser teamet till att informationen både går fortare att ta till sig, och att den stannar kvar i minnet. På så vis skapar de framgångsrika kundupplevelser och mervärde för uppdragsgivarens produkt och organisation.

Efterfrågad kompetens

Sara får ständigt förfrågningar från kunder som behöver bearbeta manualer och olika typer av utbildningsmaterial. Hon ser ett ökat behov av personal med rätt kompetens och beskriver att det är svårt att få tag på personal som kan arbeta med informationsdesign.

Det är otroligt stor efterfrågan på kompetens inom visualisering och textdesign

Vårt beteende har förändrats, beskriver Sara. Vi förväntar oss att kunna ta del av information snabbt och visuellt i stället för att tröska oss igenom dåligt utbildningsmaterial. Sara upplever att marknaden börjar förstå skillnaden mellan bearbetning av expertis och material som klippts och klistrats ihop till något mindre professionellt.

Sara har själv läst det dåvarande programmet teknisk illustration på MDU. Hon är positiv till att MDU följer branschens utveckling och behov genom att göra om programutbudet för att inkludera visualisering och textdesign i ett och samma program.

Välkomnar nyutexaminerade studenter

Genom att få kompetens inom både visualisering och textdesign får studenterna stora möjligheter att välja inriktning i framtida yrkesliv.

”Det finns så mycket att välja på i den här utbildningen!”

En av de bästa sakerna med informationsdesign enligt Sara är att man lär sig mycket om många olika saker och att man får arbeta visuellt.

”Det är en fantastiskt rolig bransch! Jag tröttnar aldrig på det här!”

Sara har sett en brist på universitetsutbildning inom området tidigare. Nu hoppas hon kunna rekrytera studenter från det nya programmet visualisering och textdesign så snart de tagit sin examen.

Nyttan med visualisering och textdesign

Sara beskriver att det finns oerhört mycket arbetstid att tjäna om informationen bearbetas innan den skickas ut till exempelvis en stor organisation. När hon tidigare arbetade på Telia blev det stor skillnad på mängden arbetstimmar som gick åt till att läsa informationsmaterial när hennes team fått bearbeta det innan utskick. Utan bearbetning tog det 7000 anställda 20 minuter var att läsa materialet. Efter att Sara och hennes team fått lägga 200 timmar på att bearbeta materialet krävdes bara 2,5 minut av de anställda och de mindes dessutom informationen bättre.

Information behöver paketeras så att den når användaren när den behövs och där den behövs. Något som ofta varierar beroende på målgrupp.

Saras tips till dig som student

 • Samla på dig goda exempel
  Slutprodukten av det du lär dig att göra under din utbildning är något du ofta stöter på i vardagen. Reflektera över vilka exempel som är bra och varför du upplever det så.
 • Håll koll på målgrupper i samhället
  Reflektera över hur dina goda exempel fungerar på andra målgrupper. Fundera på hur uppfattningen av materialet skiljer sig mellan målgrupper och hur informationen skulle kunna bearbetas för att passa andra.
 • Jobba med riktiga beställare
  När du studerar är du ofta själv informationsägare. I arbetslivet är det alltid andra som äger informationen. Genom att komma ut till företag eller arbeta på uppdrag från näringslivet får du förståelse för uppstartsprocessen i nya projekt. Din roll kommer ofta vara att få informationsägare att enas om vilken information som ska prioriteras innan du kan börja bearbeta och paketera materialet.


Program

Visualisering och textdesign - informationsdesign

 • Högskolepoäng 180 HP
 • Omfattning 3 år (heltid)
 • Nivå Grundnivå
 • Plats Eskilstuna