Text

Så är det att plugga till beteendevetare

Teodora Kalabic och Johannes Westermark Hester vill jobba med människor och med utveckling av både medarbetare och organisationer. Vägen dit går via det beteendevetenskapliga programmet.

Teodora Kalabic och Johannes Westermark Hester, beteendevetenskapliga programmet

Teodora och Johannes vill utveckla organisationer

− På programmet skapar vi oss kunskap om mänskliga relationer och mänskligt beteende i organisationer, vilket ger oss möjlighet att jobba med frågor som rör personal- och verksamhetsutveckling, säger Johannes Westermark Hester.

Både Johannes och Teodora är intresserade av människor och vill fördjupa sina kunskaper om hur vi fungerar i olika sociala sammanhang.

− Vi utvecklar en förståelse för varför människor agerar som de gör i olika situationer, vilket är viktigt för att kunna arbeta med människor och kunna leda organisationer, säger Teodora Kalabic.

Tre huvudområden

Det treåriga programmet bygger på huvudområdena psykologi, pedagogik och sociologi, och under det första året studeras teorier inom alla de tre områdena. Senare under programmet väljer man att fördjupa sig inom ett av områdena. Det ger studenten möjlighet att vinkla utbildningen mot området man vill arbeta inom eller är mest intresserad av.

Till vem rekommenderar ni utbildningen?

− Till alla som är intresserade av människor, mänskliga relationer eller i framtiden vill arbeta tillsammans med andra människor. Det är en utbildning där du utvecklas mycket och får kompetens som du kan använda inom många olika arbetsområden. Kunskap om hur vi människor fungerar i olika sociala situationer är värdefullt i alla branscher, säger Johannes Westermark Hester.